Főoldal > Nemzeti Parkok > BĂŒkki Nemzeti Park

BĂŒkki Nemzeti Park

Egy nemzeti park, amely többek között azért egyedi, mert a Bükk hegység - átlagmagasságát tekintve - hazánk legmagasabb hegysége. Egyedülállóan gazdag növény- és állatvilága, lepkefaunája és rovarvilága. A nemzeti park területén mintegy 90 költĂ” madárfaj ismert, köztük több olyan kihalástól veszélyeztetett fajjal, amely hazánkban csak a Bükk erdĂ”ségeiben, sziklafalain fészkel. Egyes barlangok (Szeleta-, az Istállós-kĂ”i, a Suba-lyuk, és a Balla-barlang) - a hegység több száz üreget számláló karsztrendszerébĂ”l - Ă”srégészeti leletei révén a tudomány számára is értékesek. Amerre a szem ellát erdĂ” van, hiszen a hegység központi részének 97 %-a erdĂ”. És, hogy miért érdemes még ide ellátogatni? A Bükki Nemzeti Park kitĂ»nĂ” lehetĂ”séget kínál a gyalogos, kerékpáros túrázásra, pihenésre, a természeti értékek megismerésére. A Bükk erdĂ”ségeiben döcögĂ” kisvonatok felejthetetlen élményt kínálnak mind a felnĂ”ttek, mind a gyermekek számára, s a hegység belsejében megbúvó kis falvak felkeresése is sok-sok érdekességet nyújt.


BEMUTATÓHELYEK

Ipolytarnóci Õsmaradványok Természetvédelmi Terület bemutatóhely
A világszenzációnak számító fosszíliák és a tematikus tanösvények újra várják a látogatókat. BudapesttĂ”l 140 km-re található kontinensünk egyik legösszetettebb és látványosan kiépített Ă”smaradvány lelĂ”helye, az 510 hektáros Ipolytarnóci Õsmaradványok Természetvédelmi Terület. Az 1944-ben védetté nyilvánított világhírĂ» természetvédelmi terület földtani örökségünk gyöngyszeme, egy 20 millió évvel ezelĂ”tti vulkáni katasztrófa által elpusztított Ă”svilág páratlan gazdagságú lelĂ”helye. 1995-ben az összeurópai természeti örökség részének nyilvánították, Európa Diplomával tüntették ki. 2007-ben a terület világszínvonalú interpretációs eszközökkel gazdagodott; a nagyközönség elĂ”tt megnyitotta kapuit az ÕsfenyĂ” BelépĂ” fogadóépület . A 4D Motion Theatre szimulációs teremben a vulkánkitörés által elpusztított hajdani élĂ”helyet, és az akkor élt Ă”sállatokat bemutató hiteles, s egyben látványos térhatású, digitális animáció tekinthetĂ” meg. VisszatérĂ” vendégeinket nemcsak az új fogadóépület látványos megjelenése, egyedülálló bemutatórendszere lepheti meg, hanem a látogatók komfortjáért is jelentĂ”s fejlesztések történtek: ajándékboltot, konferenciateremet, interaktív információs felületeket alakítottunk ki. Az épület mellett láthatók azok a 8 millió éves mammutfenyĂ” törzsek, amelyeket a bükkábrányi bányában találtak és szállítottak ide 2007. Ă”szén. A fogadóépület és a környékén kiépített pihenĂ”helyek képezik a tanösvény-hálózat kiinduló- és végpontját, itt kezdĂ”dik a különleges idĂ”utazás.

Túravezetések a „Borókás-árok” geológiai ösvényen:
márciustól-novemberig, szerdától-vasárnapig és ünnepnapokon, 9.30 – 15.30 között minden óra harminc perckor indulnak. A túra idĂ”tartama kb. 60 perc. Minimális csoportlétszám nincsen. A vezetés angol nyelven is igényelhetĂ”. Buszos csoportoknak érdemes elĂ”re bejelentkezni. ElérhetĂ”ség: 3138 Ipolytarnóc, Pf.: 1., Telefon/telefax: 06-32/454-113 | Ipolytarnóci bemutatóhely honlapja | E-mail: itarnoc@t-online.hu .

Szent István- és Anna-barlang (Lillafüred)
Hogyha a kisvonatozás és csónakázás után sem elég az élményekbĂ”l, egy kicsit barlangászni is lehet a Lillafüredre látogatóknak. A jelenleg 1043 méter hosszú Szent István-barlangot egy szerencsétlenül járt kutya beesése révén fedezték fel a századelĂ”n, amely a barlang természetes, aknaszerĂ» bejáratán át zuhant a barlang mélyébe. Ma már a 170 méter hosszú bejárható szakaszt egy biztonságosabb, mesterséges bejáraton közelíthetjük meg. Az Európában is egyedülálló Anna-barlang összhosszúsága 570 méter, különlegessége, hogy édesvízi mészkĂ”ben jött létre, mely a barlangi világ különleges mésztufa-képzĂ”dményeivel kápráztatja el az oda látogatókat. A különleges mésztufa formák, a termek falán és mennyezetén a travertinoval bevont mohafüggönyök, fenyĂ”lombok, gyökerek szövedékei nyújtanak csodálatos látványt.
Látogatható:
Anna-barlang: április 1. és szeptember 30. között 10-17 óráig, október 1. és március 31. között zárva tart, de csoportoknak elĂ”zetes bejelentkezéssel látogatható. A Szent István-barlang április 1-tĂ”l szeptember 30-ig 9-18 óra között, október 1-tĂ”l március 31-ig 9-15 óra között látogatható.
ElĂ”zetes bejelentkezés és információ mindkét barlangot illetĂ”en az alábbi telefonszámon kérhetĂ”: 06-46/334-130

FelsĂ”tárkány – Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont („Karszt és élĂ”világa” kiállítás, Tópart, Ifjúság u. 34/1.)
A kiállítás az évszakok váltakozását követĂ” diorámákkal mutatja be a bükki ÕserdĂ”, s a Nagy-mezĂ” egy részletét, a karsztjelenségeket, s egy-egy jellemzĂ” élĂ”helyet. Az Ă”semberbarlang-rekonstrukció bemutatja, hogyan is használta a bükki Ă”sember a bükki karszt barlangjait lakóhelyeként. A vendégek a kiállítás recepcióján további felvilágosítást kaphatnak a nemzeti park látogatható területeirĂ”l, a bükki települések látnivalóiról, programjairól.
Látogatható: április 15 – október 15. között, szerdától-vasárnapig 10.00 – 16.00 óra között. Nagyobb létszámú csoportok részére elĂ”re bejelentkezés szükséges, telefon: 06-36/534-078

Tájház (HollókĂ”)
Ha csukott szemmel járnánk végig a Világörökség faluját, talán akkor is felismernénk az itt élĂ” emberek ízes beszédrĂ”l, a palóc "a"-król, hogy merre járunk. Ám mégis érdemes nyitott szemmel járni HollókĂ”n, hiszen számos felfedezésre váró múzeum található itt, ahol a palóc kultúrát, építészetet, népviseletet ismerhetjük meg. A HollókĂ”i Tájvédelmi Körzet tájháza is ennek szenteli "Táj és Nép" címĂ» kiállítását. A tájház látogatására belépĂ”jegy váltható a "HollókĂ”i faluséta" keretein belül is. Faluséták indulnak: 10.30-tól és 14.30-tól.
Látogatható:  március 1-tĂ”l október 31-ig 10-18 óra között, november 1-tĂ”l február 28-ig szombat és vasárnaponként 10-16 óra között. Ezen idĂ”szakban további nyitvatartás elĂ”zetes bejelentkezés alapján történik.
Információ és elĂ”re bejelentkezés: Nagyné Tóth Györgyinél, 06-70/201-5546 és 06-32/379-157 telefonszámokon, vagy az alábbi e-mail címen: kalaris27@freemail.hu  

HollókĂ”
HollókĂ”

Szilvásvárad Millenniumi Kilátótorony (a millenniumi természetismereti tanösvény végén)
Látogatható: január 1. – december 31. között szerdától-vasárnapig 10.00 – 17.00 óráig. A nyitva tartási idĂ”k tájékoztató jellegĂ»ek. Rossz idĂ” esetén zárva!
A Kalapat-tetĂ”n található kilátótorony a jeles napok alkalmából ingyenesen látogatható: április 22-én (Föld Napja), május 10-én (Madarak és Fák Napja), május 24-én (Európai Nemzeti Parkok Napja) és június 5-én (Környezetvédelmi Világnap). ElĂ”re bejelentkezés: Magyar Tamás, telefon: 06-30/910-2037, bĂ”vebb információ a Milleniumi kilátó honlapján .

Arborétum (ErdĂ”telek)
Természettudományi és erdĂ”gazdálkodási szempontból is értékes, és éppen ezért védett a növénytani ritkaságokban bĂ”velkedĂ” ErdĂ”telki Arborétum. A sétautaival, pihenĂ”padjaival, árnyékos lugasaival, az új kert kis tavával kellemes kikapcsolódást ígérĂ” arborétum minden nap felkereshetĂ”, s szakvezetéssel is bejárható. Az arborétum több mint 19 éve foglalkozik díszfaiskolai termesztéssel, ahol a hazai szélsĂ”séges idĂ”járáshoz alkalmazkodott dísznövények széles skálája megtalálható és megvásárolható.
Látogatható: hétfĂ”tĂ”l péntekig 7.30-16 óra között, hétvégén 9-16 óra között. Ünnepnapokon is nyitva tart. Az érdeklĂ”dĂ”knek, csoportoknak, elĂ”zetes bejelentkezésre szakmai vezetést biztosítunk a 06-36/496-022-es telefon és faxon, további információ a honlapon érhetĂ” el.

Oszla Tájház (Cserépfalu)
Összefogott Cserépfalu és a szomszéd települések népe, hogy a hagyományos életforma használati tárgyait megismertesse az utókorral. Az összegyĂ»jtött tárgyakból a pitvart, a református szobát, a katolikus szobát, és a szerszámos kamrát rendezték be.
Látogatható: május 1. és szeptember 30. között szerdán és szombaton 10-16 óra között, október 1. és április 30. között pedig Dósa Gyula gondnoknál történĂ” elĂ”zetes bejelentkezéssel (telefon munkanapokon: 06-49/423-132).

Természetvédelmi és Kultúrtörténeti Kiállítás (ÁroktĂ”)
A környék természeti értékeit, növény- és állatvilágát, a védett fajokat és a vidék kulturális kincseit mutatja be az ároktĂ”i kiállítás.
Látogatható: elĂ”zetes bejelentkezés alapján (bejelentkezés: Seres Nándornál a 06-30/529-6439-es telefonszámon).

TANÖSVÉNYEK
Geológiai tanösvény (Eger-SzarvaskĂ”)
ElsĂ”sorban SzarvaskĂ” gyönyörĂ», változatos formájú bazaltképzĂ”dményeit érdemes megcsodálni ezen a 6 kilométer hosszú, körtúra jellegĂ» tanösvényen. A településrĂ”l felnézve is jól szembetĂ»nĂ” szarvaskĂ”i vár hegycsúcsára felmászva gyönyörĂ» tájképben gyönyörködhetünk. A sétaút füzetét követve a geológiai látványosságok mellett az útvonalon található botanikai, zoológiai, történelmi, bányászati érdekességekkel is megismerkedhetünk.

Rejteki tanösvények
A bükkerdĂ”k állat-, és növényvilágával ismertet meg a rövidebb, alig 800 méter hosszú tanösvény, amely a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Rejteki kutatóháza mellĂ”l indul. Az ugyaninnen megkezdhetĂ” hosszabb tanösvény a karsztos erdĂ”k, kĂ”zetek gazdagságát mutatja be, de megfigyelhetĂ” a víznyelĂ”k mĂ»ködése is, és megismerhetjük a környéken egykor folyt Ă”slénytani- és Ă”semberkutatásokat is.

Tanösvények Szilvásváradon
Víztani, botanikai és tájképi értékeket mutat be a Szalajka-völgyi sétaút. A kiránduláshoz kapcsolódva megtekinthetĂ” a Horotna-völgy bejáratánál a Szabadtéri Erdei Múzeum, és kiegészíthetjük túránkat kisvasutazással is. Szilvásvárad buszparkolója fölött, az Információs háztól induló másik tanösvény gyönyörĂ» panorámát ígér azoknak, akik az út megtételével eljutnak és felkapaszkodnak a Millenniumi kilátóig.

Szilvásvárad - Szalajka
Szilvásvárad - Szalajka

Tanösvények a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzetben
Egy várrom romantikája a Salgó-hegyen, kĂ”zetpark és számos információ a környék növény- és állatvilágáról, ipar- és kultúrtörténetérĂ”l — többek között ezekért érdemes felkeresni a Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet tanösvényeit. SomoskĂ” vára és a különleges látványt kínáló bazaltömlés a határ szlovák oldalán található, ezért szükség lehet a személyi igazolványra vagy útlevélre.

Tanösvények FelsĂ”tárkányban
FelsĂ”tárkányból ez a háromkörös tanösvény az épülĂ” Bükki Nemzeti Park látogató- és oktatóközpontja mellĂ”l indul és a Délnyugati-Bükk természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatja be, miközben számos helyi érdekességre és általános tudnivalóra hívja fel a figyelmet. A kĂ”-közi (I.) kör a Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészkĂ”sziklát, az alatta húzódó KĂ”-köz nevĂ» sziklaszorost és a tavat fĂ»zi fel egy sétára. A barát réti (II.) kör, egy jobbára völgyben vezetĂ” út a 2,6 km-re lévĂ” Bujdosó-kĂ”ig 4 állomás érdekességeit mutatja be. A vár-hegyi (III.), egy kellemes félnapos túrát kínáló kör egy hegycsúcsra és egy hosszú hegygerincre visz fel. Utunkat a Vár-kúti turistaháznál szakíthatjuk meg, a Kövesdi-kilátónál pedig a panorámában gyönyörködhetünk egy hosszabb pihenĂ”vel egybekötve.

HollókĂ”i tanösvény
A HollókĂ”i Tájvédelmi Körzet tanösvényhálózata a Világörökség részét képezĂ” terület kulturális és természeti értékeit mutatja be. A történelmi vár, s az Ófalu is megtekinthetĂ” az elsĂ” szakaszán, míg az útvonal leágazásán a Várhegyet körülölelĂ” biológiai ösvényként vezet vissza a parkolóig.

Tanösvény a Mátrában
A 9 km-es túrát ígérĂ”, GyöngyösrĂ”l a SzĂ”ke-kút érintésével a Csepje-tetĂ”re és a Sár-hegyre felvezetĂ” tanösvényen megtekinthetĂ” a Szent Anna-kápolna, s menet közben az illusztrációval gazdagon ellátott bemutató táblák pedig a Sár-hegyi Természetvédelmi Terület gyep, erdĂ”, mocsár társulásait, geológiáját mutatják be.

Tanösvény Miskolc határán
A Herman Ottó Emlékpark mellĂ”l, a Szinva-völgyi tanösvényen elindulva a Szinva-völgy, a Kis-fennsík és a Garadna-völgy legfontosabb természeti és kultúrtörténeti értékei tárulnak fel elĂ”ttünk. A sétautat bejárva ismereteket szerezhetünk a középhegységi vízfolyások mellett kialakuló jellegzetes élĂ”hely-közösségekrĂ”l, a Bükk hegység keleti oldalára jellemzĂ” erdĂ”társulásokról, a mészkĂ” sziklagyepekrĂ”l, a karsztjelenségekrĂ”l, geológiai formákról, valamint a tanösvény környezetébenmegtekinthetĂ” természeti, kultúr- és ipartörténeti értékekrĂ”l.

Lillafüred - Hunguest Hotel Palota***
Lillafüred - Hunguest Hotel Palota***

További tanösvények :

További információ:
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3300 Eger, Sánc utca 6., 3301 Eger, Pf. 116.
Telefon: 06-36/411-581 I fax: 06-36/412-791 I E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.huHonlap


2009 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.030 s