Főoldal > Nemzeti Parkok > HortobĂĄgyi Nemzeti Park

HortobĂĄgyi Nemzeti Park

Szikes puszták, vadregényes vízi világ, ember formálta, természet által visszahódított táj! A Hortobágyi Nemzeti Park az ellentétek területe. Persze az ilyen "öreg úrnak" megengedhetĂ” az efféle szelesség, hiszen Magyarország elsĂ” és legnagyobb nemzeti parkjáról van szó. Ráadásul a puszta a Világörökség része is. Csodálatos területek és kultúrtörténeti érdekességek várnak arra, hogy felfedezzük Ă”ket.

Hortobágy Hortobágy

BEMUTATÓHELYEK
Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és KézmĂ»vesudvar
4071 Hortobágy, PetĂ”fi tér 13. Telefon/Telefax: 06-52/589-321, Telefon: 06-52/589-000 | info@hnp.hu
A létesítmény számos lehetĂ”séget kínál a nemzeti parkba érkezĂ” turisták számára. Teljes körĂ» információt kaphatnak a térség turisztikai programlehetĂ”ségeirĂ”l, szállás és vendéglátóhelyeirĂ”l. Megtekinthetik a puszta természetrajzát és a gazdag élĂ”világot bemutató, multimédiás eszközöket felhasználó természetrajzi kiállítást. A kézmĂ»ves udvarban megismerkedhetnek a vidékre jellemzĂ” kézmĂ»ves mesterségekkel. A mesterek termékeit és egyéb nemzeti parki termékeket megvásárolhatják az ajándékboltban. A látogató központ konferencia és foglalkoztató termeiben lehetĂ”ség van szakmai rendezvények és diákprogramok szervezésére.
Látogatható :
egész évben hétköznap: 8-16 óra között
május 1-október 31. között hétvégén is: 10-16 óra között
július 1-augusztus 31. között hétköznap: 8-17 óra között
július 1-augusztus 31. között hétvégén: 10-17 óra között
A KézmĂ»vesudvar hétfĂ”n zárva. Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as út mentén, a Nagycsárda szomszédságában.

Hortobágyi Pásztormúzeum (Hortobágy falu)
Hány betyárt láthatott a Kilenclyukú-híd betérni a Hortobágyi Nagycsárdába! Na de a puszta "urai" mégsem Ă”k voltak, sokkal inkább a pásztorok. Nekik állít emléket a Hortobágyi Pásztormúzeum. A kiállításon a pásztorok életkörülményeit, munkaeszközeit, használati tárgyait ismerhetjük meg.
Látogatható: május 1. és szeptember 30. között 9-18 óráig I október 1. és 31. között valamint április 1. és 30. között 10-16 óráig I március 15. és 31. között valamint november 1. és 30. között 10-14 óráig I december 1. és marcius 15. között zárva. Telefon: 06-52/369-040

Hortobágy Hortobágy


Pusztai Állatpark (Hortobágy falu)
Nemcsak annak nyújt élményt a Pusztai Állatpark, aki aranyhalon kívül más háziállatot még nem tartott, hiszen itt meg lehet tudni mindent, amit a hortobágyi állattartásról tudni érdemes. Bemutatnak többek között olyan állatokat, mint a kuvasz, a racka, a magyar szürkemarha, a házibivaly, a nóniusz ló, megismerhetjük ezek tartásának módjait, eszközeit, a puszta jellegzetes fajtáinak történetét kialakulásuktól napjainkig. És ha már az élménynél tartunk: az Állatparkban rendezett pünkösd szombati Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó sem maradhat ki az életünkbĂ”l.
Látogatható: március 15. és november 15. között 9-18 óráig I november 15. és január 1. között 9-16 óráig I január 2. és február 28. között zárva. A nyitva tartás az idĂ”járástól függĂ”en változhat. Telefon: 06-52/701-037

Mátai Ménes (Hortobágy-Máta)
Debrecen szabad királyi város által 300 éve alapított hortobágyi ménes, a puszta jelképe. Gazdag és egyedi lótenyésztĂ” hagyományai miatt sajátos helyet foglal el Európa nemzeti és történeti ménesei sorában. Ismertségét a hortobágyi csikósok lovas mĂ»vészete és a nóniusz lófajta teremtette meg. Napjainkban nemzetközi hírĂ» lótenyésztĂ”, rendezvény- és idegenforgalmi központ. Szervezett programjai közül legnépszerĂ»bb a puszta természeti értékeit, pásztorhagyományait, csikós virtusát, illetve a ménest, a magyar szürke gulyát és a tájra jellemzĂ” Ă”shonos állatokat bemutató pusztai fogatozás.
További programlehetĂ”ségek: lovaglás- és fogathajtás oktatása, tereplovaglás, zenés lovasparádé. A bognár- és kovácsmúzeum, a kocsibemutató, a nádudvari feketekerámia-mĂ»hely, valamint a ménes törzsistállói díjmentesen megtekinthetĂ”k.
Program idĂ”pontja: áprilistól októberig: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Látogatható: egész évben.
BelépĂ”díj: felnĂ”tt 2.300 Ft/fĂ”; gyerek 1.200 Ft/fĂ”.
Telefon: 06-52/589-369, Telefax: 06-52/369-087 | E-mail: mataimenes@hortobagyikht.hu
MegközelíthetĂ”: Hortobágy falutól 3 km-re

Hortobágy - Halastavi Kisvasút (Hortobágy-Halastó)
A Hortobágyi Halastavak Közép-Európa egyik legnagyobb halastórendszerét alkotják, amelyek a tógazdasági hasznosítás mellett változatos és gazdag élĂ”világot rejtenek. A 2000 hektáros központi tóegység a Hortobágy Nemzeti Park megalakulása óta védett. Különösen értékes az itt fészkelĂ” és átvonuló madárvilág. Az elmúlt 35 év alatt közel 300 madárfajt figyeltek a tavakon, ezzel a halastó rendszer Közép-Európa egyik legismertebb madár élĂ”helyévé lett. A felújított és személyszállításra alkalmassá tett kisvasút egyedülálló módon biztosít lehetĂ”séget arra, hogy a turisták kényelmesen elérjék a halastórendszer távolabbi részeit is és gyönyörködjenek az egyedülálló tájban és a belsĂ” tavak gazdag madárvilágában. A közel száz éves tógazdaság vízrendszere, tavai és ipartörténeti emlékei is egyedülálló látványt kínálnak, ez az egyetlen kisvasút Magyarországon, amely halastavi környezetben fut.
Kisvasút menetrend: Április, május, június, szeptember, október hónapokban hétköznapokon elĂ”zetes bejelentkezéssel, szombat-vasárnap: 11.00, 13.00, 15.00. Július és augusztus hónapokban minden nap: 11.00, 13.00, 15.00, 16.20.
Jegyár egy útra: felnĂ”tt 400 Ft, diák/nyugdíjas 200 Ft. Menettérti jegy: felnĂ”tt 600 Ft, diák/nyugdíjas 300 Ft.
Telefon/Telefax: 06-52/589-321, Telefon: 06-52/589-000 | info@hnp.hu
MegközelíthetĂ”: A 33-as fĂ”út 67 km-nél található leágazásnál, Hortobágy-Halastó irányába.

K örszín (Hortobágy falu)
Ünnepélyes alkalomhoz ünnepélyes külsĂ” is jár. A világörökségi diploma átadásának tiszteletére nyitotta meg újra kapuit a hortobágyi Körszín, amely azóta idĂ”szakos kiállításoknak ad helyet.
Látogatható: május 1. és szeptember 30. között 9-18 óráig I október 1. és 31. között valamint április 1. és 30. között 10-16 óráig I március 15. és 31. között valamint november 1. és 30. között 10-14 óráig I december 1. és marcius 15. között zárva. Telefon: 06-52/589-000 és 06-52/589-321

Nyugati Fogadóház (33-as fĂ”út egyeki leágazás)
A Nyugati Fogadóház galériájában lévĂ” kiállítást a Hortobágyra jellemzĂ” kézmĂ»ves mesterségek élĂ”képszerĂ» megjelenítése tesz egyedülállóvá. Megtalálható itt szíjgyártó, fazekas, csizmadia, kovács, fafaragó, kalapkészítĂ”, kosárfonó mesterek mĂ»helyének korhĂ»en berendezett mása. Az érintĂ”képernyĂ”s számítógép segítségével bármely korosztály interaktív formában szerezhet bĂ”vebb etnográfiai ismereteket a térségrĂ”l. A Nyugati Fogadóházban nyáron szálláslehetĂ”ség van egyének és csoportok számára is.
Látogatható: március 15. és október 31. között 9-18 óráig. Telefon: 06-52/378-054 és 06-30/278-7378.

Szálkahalmi Õrház (33-as fĂ”út 79. kilóméterkĂ”)
Az egykori útĂ”rház, a szálkahalmi tanösvény kiinduló állomása, ahol a Hortobágyra jellemzĂ” növényeket, növénytársulásokat lehet megtekinteni dioráma és érintĂ”képernyĂ”s számítógép segítségével.
Látogatható: elĂ”zetes bejelentkezéssel, egész évben. Telefon: 06-52/589-000 és 06-52/589-321.

Tájház (Nagyiván)
A konyhában, a kémény mellett még érezni a füst illatát, a tiszta szobában vendégek ülnek, a gyerekek kenyeret majszolnak a kemence mellett, a Nap éppen most tĂ»nik el a puszta szélén. A Tájházban nemcsak szemlélĂ”i, hanem részesei is lehetünk ennek a látványnak, hiszen vendégszobákat is igénybe vehetnek a hosszabb ideig itt tartózkodók, és belekóstolhatnak abba, vajon milyen lehetett egykor a "pusztai" család élete.
Látogatható: május 1. és október 15. között elĂ”zetes bejelentkezéssel. Telefon: 06-30/431-7358.

Meggyes Csárdamúzeum (33-as fĂ”út 60. km)
Akármennyire is hasonlít a Meggyes arra a közel 40 hortobágyi csárdára, amely a 19. század végéig mĂ»ködött, akármennyire is megeleveníti a csárda kialakítása és berendezése a századfordulós hangulatot, egy dologban mégsem korhĂ»: székek, asztalok és boroskancsók minden bizonnyal nem fognak röpködni ottjártunkkor. De nem is baj, hiszen így nyugodtan megfigyelhetjük a fogason függĂ” szĂ»rt és pásztorkészségeket, a kecskelábú asztalt, lócát, a kármentĂ”re akasztott kulacsot és a többi kiállított tárgyat, amelyek az egykori Meggyes Csárdát idézik.
Látogatható: egész évben elĂ”zetes bejelentkezéssel. Telefon: 06-70/231-4073.

Szélmalmi Fogadóház (Karcag)
Karcagon az országban mĂ»ködĂ” legnagyobb kétvitorlás malmot látogathatjuk meg, amelyet a malom egykori tulajdonosának fia mutat be hozzáértĂ”en. A malomtól átsétálhatunk a nemzeti park déli fogadójába, ahol Karcag és környéke természeti értékeinek világába nyerhetünk betekintést, és ha elfáradunk, itt szabadtéri fĂ”zéssel egybekötött pihenésre is van mód.
Látogatható: egész évben elĂ”zetes bejelentkezéssel. Telefon: 06-59/503-224

Hortobágy


TANÖSVÉNYEK
Szálkahalmi tanösvény (33-as fĂ”út 79. km)
3-4000 évvel ezelĂ”tt az itt élĂ” nomád népek több halmot (kurgánt, helytelenül kunhalmot) építettek. Az itt lévĂ” kurgánról kapta a nevét a tanösvény, valamint a kiállítóházként funkcionáló Ă”rház is. A bemutatóterületen elsĂ”sorban a szikes pusztákra jellemzĂ” növényeket, növénytársulásokat figyelhetjük meg. Jellegzetes még a telepített szárnyékerdĂ”, mely otthont ad nemcsak egy jelentĂ”s vetési varjú-telepnek, hanem az elhagyott fészkekben költĂ” kékvércséknek is.
Látogatható: elĂ”zetes bejelentkezéssel, egész évben. Telefon: 06-52/589-000 és 06-52/589-321.

Egyek-Pusztakócsi mocsarak kerékpárút (33-as fĂ”út egyeki leágazás)
Az Egyek-Pusztakócsi mocsárvilág valóságos vízimadár paradicsom. Aki vállalkozik a kerékpártúrára, vagy egy hosszabb sétára, az a madármegfigyelĂ”helyeken kívül eljuthat a Nyugati Fogadóházba, a Meggyes Csárdamúzeumba, a Górés tanyára, ahol a madárrepatriáló-telepet és a Filagória kurgánt is megnézheti.
Látogatható: a kiállítások elĂ”zetes bejelentkezéssel belépĂ”kártyával.
Információ: Nyugati Fogadóház - telefon: 06-52/378-054 és 30/278-7378, Górés tanya - telefon: 06-30/326-5635 és Meggyes Csárda - telefon: 06-70/231-4073.

Hortobágy-Halastó tanösvény (33-as fĂ”út 64-65. kilóméterkĂ” között)
A mintegy 2000 ha kiterjedésĂ» terület kiemelkedĂ” fontosságú vízimadárvilága révén vált nemzetközileg is elismert Ramsari-területté. A tavak környékén felálított magaslesekkel várja a bemutatóterület az idelátogatókat.
Látogatható: belépĂ”kártyával, információ: 06-52/589-000 és 06-52/589-321.

Tisza-tavi tanösvény (Tisza-tó)
A tó jelenleg tájképileg és élettérként nagyrészt a folyószabályozások elĂ”tti idĂ”ket, árvízjárta területeket reprezentálja, s mint ilyen, meghatározó szerepe van a madárvonulásban és fészkelĂ” helyként is. Az érdeklĂ”dĂ”k számos túraútvonal közül választhatnak. A túraútvonalakról és a szakvezetésrĂ”l információt a Tiszafüredi Tourinform Irodában és a kikötĂ”kben is kaphatnak, valamint a 06-30/466-3300-as telefonszámon.

További információ :
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 4024 Debrecen, Sumen utca 2., 4002 Debrecen, Pf. 216.
Telefon: 06-52/529-920 I fax: 06-52/529-943 I E-mail: hnp@hnp.hu I Honlap


2009 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.022 s