Főoldal > Nemzeti Parkok > KiskunsĂĄgi Nemzeti Park

KiskunsĂĄgi Nemzeti Park

A nemzeti park a Duna-Tisza köze legjelentĂ”sebb természeti értékekkel rendelkezĂ” területeit foglalja magába, melyek a Duna-menti síkságon, a Homokhátságon és a Tisza-völgyében találhatók. A kilenc különálló egységbĂ”l álló Kiskunsági Nemzeti Park területe 53.000 ha. ÉlĂ”helyeit nagyobb részben szikes és homokpuszták alkotják. Vizes élĂ”helyei szikes tavak, továbbá mocsarak és lápok, valamint Tisza-menti holtágak. A tanyasi gazdálkodás, a pusztai állattartás és a mezĂ”gazdasági kultúra hagyományai a természeti rendszerekkel együtt határozzák meg a kiskunsági táj egyedi arculatát. Ezek megismerését bemutatóhelyek és az egyes védett területeken található tanösvényekkel rendelkezĂ” látogatható helyek teszik lehetĂ”vé.

BEMUTATÓHELYEK
A "Természet Háza" a Kiskunsági Nemzeti Park látogatóközpontja

Az épületben található kiállítás a Kiskunsági Nemzeti Park jellegzetes élĂ”helyeit valamint hazai nemzeti parkjainkat mutatja be. Az érdeklĂ”dĂ”k itt kaphatnak információt a nemzeti park programjairól, és a látogatás feltételeirĂ”l. Természetismereti szakkörök, csoportfoglalkozások, elĂ”adások várják az ide látogatókat. LehetĂ”ség van ismeretterjesztĂ” anyagok és turisztikai kiadványok vásárlására is.
Címe: 6000 Kecskemét Liszt Ferenc u. 19.
Látogatható: egész évben kedd-péntek 9 -16 szombaton 10 -14 óráig.
Információ és programigénylés: telefon: 09-76/500-068 és 06-76/501-596 vagy 06-76/482-611

Futóhomok
Futóhomok

Bugacpuszta, Pásztormúzeum
A bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit és a terület élĂ”világát bemutató kiállítás látható itt. A pusztán szabadtéri pásztorépítmények, Ă”shonos magyar házi állatok és tanyák emlékeztetnek a kiskunsági hagyományos gazdálkodásra.
Látogatható: május 1. és október 31. között, 10-17 óráig.
Információ és programigénylés Bugacon: telefon: 06-76/372 -688

Kunszentmiklósi Virágh-kúria, Helytörténeti GyĂ»jtemény
Az egykori kunok szabadalmas területének FelsĂ” - Kiskunsági központjában, Kunszentmiklóson áll a Virágh-Kúria. Az 1820-as években épült klasszicista stílusú középnemesi kúriában a természetrajzi kiállítás mellett, a gazdag kiskunsági népélet tárgyi és szellemi értékei, és PetĂ”fi Sándorhoz kötĂ”dĂ” dokumentumok is láthatók.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Marx tér 1. Telefon: 06-76/351-271
Látogatható: május 1. és augusztus 31. között kedden és vasárnap 10-14 óráig, szeptember 1-tĂ”l október 31-ig és március 1-tĂ”l április 30-ig csak kedden és csütörtökön valamint szombaton 10-14 óráig.

Árpád - kori falurekonstrukció (Tiszaalpár)
Hogyan élte mindennapjait az Árpád-korban a hétköznapi ember? Milyen volt a félig földbe mélyített, nád vagy földfedésĂ» veremházának berendezése? Hogyan tartotta, nevelte állatait? Ilyen kérdésekre ad választ a tiszaalpári Árpád-kori falurekonstrukció, amelyben minden bemutatott épület, kiállított eszköz, használati tárgy eredeti méretben, ásatásokon elĂ”került leletek alapján készült az adott korszakban is megtalálható anyagok felhasználásával. Cím: Tiszaalpár Szent István u. 1.
Látogatható: április 1. október 31. között kedd - vasárnap 10-17 óráig

Homoki vipera
Homoki vipera - védett állat

Kiskunsági Madárvárta- Kolon-tó (Izsák)
A kiskunsági ornitológiai kutatások bázishelye. Júliustól novemberig folyamatos madárgyĂ»rĂ»zĂ” program helyszíne. A nemzeti park a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesülettel közösen madármegfigyelĂ” táborokat és szakvezetett madármegfigyelĂ” túrákat szervez, melyekre elĂ”zetesen be kell jelentkezni. MegközelíthetĂ” az izsáki vasútállomástól gyalogosan vagy kerékpárral a sárga sáv jelzésĂ» túra útvonal mentén.

Fehér-tavi kiállítás és kilátótorony (Szeged)
A Fehér-tavi kutatóház kiállítása a szegedi Fehér-tó madárvilágát mutatja be. ElĂ”zetes bejelentkezés alapján látogatható. A madárvilág iránt érdeklĂ”dĂ”k fogadására nyújt lehetĂ”séget a nagy befogadó képességĂ» torony, ahonnan megfigyelhetĂ” a Korom-sziget sirálytelepe és az Ă”szi madárvonulás. MegközelíthetĂ”: Az E 75-s fĂ”út 157 km-énél, a szatymazi temetĂ”nél balra leágazó kövesúton.
Információ és programigénylés a Kiskunsági Nemzeti Park Területi Irodájában, 6724 Szeged, Föltámadás u. 29., telefon és fax: 06-62/498-058.

Lovak
LegelészĂ” lovak

TANÖSVÉNYEK
Réce tanösvénye (FelsĂ” -Kiskunsági Puszta-Apaj)
Az 1 km hosszú tanösvény, a sziki és a nádi madárvilágot mutatja be. A tanösvény két végén magasles található.
MegközelíthetĂ”: Apajról a Kunpeszér- Bugyi összekötĂ” úton.

Cankó tanösvény (FelsĂ”-Kiskunsági tavak-Kelemen-szék)
Az 1 km hosszú tanösvényen végighaladva a szikes tavak különleges növény és állatvilágával, sajátos életközösségével ismerkedhetünk meg. A tanösvény bejárását ismertetĂ” füzet segíti, melyet a Természet Házában szerezhetnek be a látogatók. A tanösvény elĂ”zetes bejelentkezés alapján látogatható! MegközelíthetĂ”: Az 52 sz. fĂ”út mentén, Fülöpszállás közelében. Parkolni a Kígyósi Csárdánál lehet.

Kontyvirág tanösvény (Szikra és az Alpári- rét- TĂ”serdĂ”)
3,5 km hosszú, tájékoztató táblákkal ellátott sárga félkör jelzésĂ» hurokszerĂ» útvonal a holtág és az ártéri erdĂ” megismerésére alkalmas. A tanösvény a Szikrai-Holt-Tisza hídjától indul.
MegközelíthetĂ”: A TĂ”serdei üdülĂ”telep KecskemétrĂ”l a 44. sz. fĂ”úton és vasúton is elérhetĂ”.

Árpád fejedelem tanösvény (Tiszaalpár)
A 3 km hosszú útvonal bejárása során Tiszaalpár kultúrtörténeti érdekességeivel valamint a Tisza ártér gazdag növény és állatvilágával ismerkedhet meg a látogató.
Információ: Polgármesteri Hivatal, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1., telefon: 06-76/ 424-133.
MegközelíthetĂ”: a tanösvény a falu központjából, az Árpád térrĂ”l indul. Tiszaalpár a 44.sz. fĂ”úton és vasúton érhetĂ” el.

Báránypirosító tanösvény (Fülöpházi homokbuckák)
A Fülöpházi buckavidék Közép- Európa legérdekesebb homokvidéke, ahol a szél felszínalakító munkája ma is kitĂ»nĂ”en tanulmányozható. Mindkét területen lovasok és gyalogosok számára kijelölt és ajánlott túraútvonalak vannak. Az erdei iskolától induló 1,5 km hosszú tanösvényen a homokterületek geológiai, növény és állattani jellemzĂ”it ismerhetik meg.
MegközelíthetĂ”: az 52. sz. fĂ”út 20 km szelvényénél lévĂ” oktatóközpont parkolójából.

Boróka tanösvény (Bugac)
A kisvasút Hittanya megállójától 2 km-es út vezet a Pásztormúzeumhoz. A táblák az ország egyik leghíresebb pusztájának az élĂ”világát és állattartásának hagyományait mutatják be.
MegközelíthetĂ”: az 54-es sz. fĂ”úton ill. a KecskemétrĂ”l induló keskeny nyomtávú vasúttal.

Aqua Colun tanösvény (Izsáki Kolon-tó)
Izsákon a Lovas pályánál, a nádas szélén haladó 1 km hosszú tanösvény, a Kolon-tó hatalmas kiterjedésĂ» nádasainak élĂ”világát ismerteti meg. A tanösvényhez munkáltató füzet kapcsolódik, mely a Természet Házában szerezhetĂ” be.
MegközelíthetĂ”:A tanösvény Izsákon, a Lovaspálya (vagy Vásártér) szomszédságában a nádas szélén halad.

Poszáta tanösvény (Izsáki Kolon-tó)
A 2 km hosszú tanösvényen végigjárva a nádas élĂ”világáról, valamint a nádgazdálkodás szerepérĂ”l, hagyományiról szerezhetünk információt. A tanösvény bejárását ismertetĂ” füzet segíti, melyet a Természet Házában lehet igényelni. A tanösvény elĂ”zetes bejelentkezés alapján látogatható! A tanösvény az izsáki vasútállomástól induló, kb. 6 km-es földúton érhetĂ” el.

Vöcsök tanösvény (Péteri-tó)
A 4 km hosszú ösvény a halastavak és a fás élĂ”helyek növény és állatvilágába nyújtanak betekintést. A tanösvény bejárását segítĂ” munkáltató füzet a Természet Házában kapható.
Megközelítés: Az E 75-ös (5 sz.) fĂ”útvonal mentén. A tanösvény elsĂ” állomása a nemzeti park kutatószállásának épületében található.

Vörös-mocsár tanösvény ("Vörös Mocsár" Természetvédelmi Terület -Császártöltés)
A 2 km hosszú tanösvényen a tĂ”zeges mocsár jellemzĂ” életközösségeit, és a löszpartok madárvilágát figyelhetik meg a látogatók.
Megközelítés: a tanösvény a császártöltési Csala -csárdától indul az 54.-es fĂ”út 68 km-nél és Császártöltés elĂ”tt egy üzemen kívüli téglagyárnál végzĂ”dik.

További információ:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 6001 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19., 6001 Kecskemét Pf. 186.
Telefon: 06-76/482-611, 06-76/500-068 I fax: 06-76/481-074 I E-mail: mailknp@knp.hu I Honlap


2009 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.071 s