Foldal > Nemzeti Parkok > Õrségi Nemzeti Park

Õrségi Nemzeti Park

Folyók, patakok által formált dombvidék, erdeifenyvesek és égerligetek, tõzegmohás lápok és láprétek, lepkék és szitakötõk, a kanyargós vadregényes Rába. A falvakban fehérfalú, boronafalú vagy kódisállásos parasztházak "szoknyás" fa haranglábak, kaszáló gyümölcsösök, a terület éghajlata nedves, szubalpin jellegû. Magyarország legcsapadékosabb területe az Õrség, de a fogadtatás cseppet sem hûvös. És nemcsak az õrségi vendégszeretet, hanem fû, fa, virág, madár várja az idelátogatókat.

BEMUTATÓHELYEK
Ság-hegyi Helytörténeti Kiállítás (Ság-hegy, Celldömölk)
Évezredek alatt "szerzett" természeti értékeit a bányászati munkák által ejtett sebek ellenére a mai napig megõrizte az egykori bazaltvulkán, a Balaton-felvidéki vulkánsor legnyugatibb kúpja, a Ság-hegy. Az ötmillió éves tanúhegy oldalában álló egykori bányaépületben a helytörténeti kiállítás a Ság régészeti leleteirõl, változatos élõvilágáról, bányászati emlékekrõl mesél, emléket állít az itteni geológiai kutatásoknak és híres tudósunknak, Eötvös Lorándnak is.
Látogatható: április 15-tõl október 15-ig keddtõl szombatig 10-16 óra között.

Chernel Madárvárta és Múzeum (Kõszeg)
Kint a kertben a Kõszegi-hegység földtani értékeit és állatvilágát bemutató kiállítás, bent emlékmúzeum Chernel István és Bechtold István ornitológusok munkásságáról. Magát a botanikus kertet az elõbbi tudós hozta létre a 19. század végén Kõszeg város nyugati szélén.
Látogatható: hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között. Telefon: 94/563-174 és fax: 06-94/563-175.

Õrségi ház
Õrségi ház

Harmatfû Természetvédelmi Oktatóközpont (Õriszentpéter)
Nyári táborok, osztálykirándulások, erdei iskolák helyszíne lehet a Harmatfû Természetvédelmi Oktatóközpont, pihenõhelyet nyújt a megfáradt vándornak, de akár konferenciáknak, elõadásoknak is helyet ad. Az Õrségi Nemzeti Park központjában információs anyagok is kaphatók Magyarország legfiatalabb nemzeti parkjáról.
Látogatható: elõzetes bejelentkezés alapján látogatható.
Telefon: 94/548-034 és fax: 06-94/428-791.

TANÖSVÉNYEK
Ság-hegyi geológiai és természetismereti tanösvények (Celldömölk)
Az ötmillió éves Ság-hegy geológiai és természeti értékeibe nyújtanak betekintést a tanösvények. Az egykori bazaltvulkán kialakulásának történetét, mûködését, a késõbbi bazaltbányászat folyamatát, a mai kulturális és természeti értékeket, növény- és állatvilágot ismerhetjük meg ezeket bejárva. Látogatható: a tanösvények szabadon látogathatók.

Botanikai és madárvédelmi tanösvények (Kõszeg - Chernel-kert)
A kõszegi Chernel-kertben sétálva nem nehéz a választás: bármelyik ösvényt választjuk, csak jól járhatunk. Belemerülhetünk a Kõszeg környékén élõ növényvilág titkaiba vagy pedig a színpompás madarakat meglesve, majd szemünket lehunyva a csiripelésüket hallgatva, elképzelhetjük, hogyan élhetett itt egykor Chernel István, milyen lehetett ornitológusként dolgozni ebben a kertben. Látogatható: a Kõszegi-hegy környéki növényvilágot bemutató Csillaghúr és Királyvölgyi Tanösvények és a madárismereti, madárvédelmi bemutató útvonal szabadon vagy elõzetes bejelentkezés alapján szakvezetõvel látogathatók. Szakvezetés igényelhetõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30-16 óra között, pénteken 8.30-14 óra között.
Telefon 06-94/563-174 és fax: 06-94/563-175.

Szarvasbika
Szarvasbika

Rezgõnyár tanösvény
A Harmatfû Természetvédelmi Oktatóközpont mellett kialakított 400 m hosszú tanösvény tájékoztatást ad az Õrség növény- és állatvilágáról, az erdõk kialakulásáról, az erdõgazdálkodási módokról,az erdõszegélyek szerepérõl, a fasorok élõvilágáról, a helybeli õshonos háziállatokról valamint a tókák élõvilágáról. A tanösvény szabadon vagy elõzetes bejelentkezés alapján szakvezetõvel látogatható.

Sárgaliliom Tanösvény
A túra Velemérrõl Magyarszombatfára vezeti át az érdeklõdõket, 6,2 km hosszan mutatva be a kevésbé ismert és látogatott Belsõ-Õrség természeti és kulturális értékeit. A tanösvény útvonala és az ennek során bemutatott ismeretszerzõ témák alkalmasak arra, hogy az ide látogató turista a szakember vezetése nélkül is fel tudja fedezni a természeti, építészeti, tájképi és kultúrtörténeti értékeket úgy, hogy az érzékeny területek nem sérülnek. A bemutató útvonal szabadon vagy elõzetes bejelentkezés alapján szakvezetõvel látogatható.

Cinege
Cinege

VEZETETT TÚRÁK
A nemzeti park folyók és patakok által szabdalt dombvidéke nem fukarkodik természeti és kulturális értékeivel. A vállalkozó kedvû látogató túrázhat fenyveseiben borókák, szõrös nyírek, fekete- és vörösáfonyák, korpafüvek és körtikék között, a patakok mentén az égerligetekben, ahol megterem a ritka struccharaszt is, a tõzegmohás lápréteken, de nem csalódhat az sem, akit az apró ízeltlábúak érdekelnek, hiszen Magyarország leggazdagabb lepkefaunája és néhány nemzetközileg is védett, ritka szitakötõfaj is él itt. Akiket inkább a népi és kultúrtörténeti értékek bûvölnek el, az sem bánhatja, hogy az Õrségbe vezetett az útja: a falvakban még ma is sokfelé megcsodálhatók a jellegzetes boronafalú épületek, a népi építészet jellegzetes elemei, a "szoknyás" fa haranglábak és az Árpád-kori vastag falú, erõdszerû templomok. Tehát mindenki megtalálhatja a kedvére való programot, és ehhez segítséget is nyújt az Õrségi Nemzeti Park, amely túrákat vezet Velemérbe és Õriszentpéterre az Árpád-kori templomokhoz, amelyek vastag falaikkal, lõrésszerû ablakaikkal egykor a várakat helyettesítették az Õrségben, a pankaszi zsúppal fedett és a gödörházi fazsindelyes haranglábakhoz, Magyarszombatfára a fazekas múzeumba, ahol tanulmányozhatjuk ezt az õrségi gerencsér mesterséget, sõt akár ki is próbálhatjuk magunkat akorong mellett, a szõcei tõzegmohás lápréthez, Felsõszölnökre, a Hampó-völgybe, Hármashatár-kõhöz és Szalafõre, a pityerszeri falumúzeumba.

További információ:
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 9441 Õriszentpéter, Siskaszer 26/A
Telefon: 06-94/548-034 I fax: 06-94/428-791 I E-mail: orseginp@t-online.hu I Honlap


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.019 s