Foldal > Bor és gasztronómia > Tokaj-hegyaljai borvidék

Tokaj-hegyaljai borvidék

A borvidék összes területe: 11 251 ha
Hegyközségi nyilvántartás szerint: 5 446 ha
A borvidékbe tartozó települések szám 27

Tokaj-hegyaljai borvidék   Tokaj-hegyaljai borvidék
Tokaj-hegyaljai borvidék


Magyarország legnevezetesebb, világszerte ismert szõlõ- és bortermõ vidéke. Bár a szõlõ és borkultúrának évezredes hagyományai vannak a térségben, világhírre azonban csak a XVII. században emelkedett, amikor a jellegzetes kései szüret és a borkészítési eljárás eredményeként ismertté vált a borvidék rangos különlegessége a Tokaji aszú. Az elsõ írásos emlékekben is fellelhetõ aszút 1650-ben készítette Szepsi Lackó Máté a Sárospatak városához tartozó Oremus dûlõben. Ebben az idõszakban a nemesi családok voltak a borvidék és pincéinek legfontosabb tulajdonosai és fejlesztõi is. A szõlõ- és bortermelésre vonatkozó szabályokat igen hamar meghozták. 1655-ben rendeletben szabályozták az aszúszemek elkülönítését., majd 1737-ben a világon az elsõk között került sor a borvidék határainak pontos kijelölésére és 1803-ban a szõlõterületek minõségi osztályozására (1-3. osztály), amihez a borok kóstolása, elemzése valamint a talajok és a mikroklimatikus tényezõk szolgáltak alapul. A hírnév növekedésével egyre több helyre jutott el a bor. Az Tokaji aszú XIV. Lajos udvarában kapta "a borok királya a királyok bora" kitüntetõ címet, de emellett a cári udvar, a lengyel nemesség is szívesen vásárolta.
Klímája szubkontinentális jellegû. Tokaj-hegyalja õszi idõjárása sajátos, s ez teszi e vidéket páratlan értékûvé. Az érés során gyakran beköszöntõ egy hetes, kissé csapadékosabb, párásabb idõt többnyire enyhe, napfényes, derûs száraz idõszak váltja fel. Ez kedvez a Botrytis fertõzésének, ami elengedhetetlen feltétele a szõlõ nemes rothadásának, aszúsodásának.
Talaja nagyon változatos. Tarcal és Tokaj határában nagy kiterjedésû a lösz, míg a Zempléni hegyvonulat lejtõin rioliton andeziten és ezek tufáin nehezen megmunkálható, kötött nyiroktalajok, agyagbemosódásos barna erdõtalajok alakultak ki. A talaj sok helyen a vulkanikus eredetû kõzetek törmelékével keveredik, erõsen köves és erodált.
A domborzat fontos alakítója a borok minõségének. A Zempléni hegység fordított V-alakú vonulatának déli és keleti lejtõi védik a szõlõket az északi hideg szelektõl, ugyanakkor elõsegítik a pára felemelkedését a szõlõkhöz. A borvidék öt zónára osztható, amelyek klimatikus, talaj és domborzati sajátosságaik alapján is elkülönülnek: Kopasz-hegy (Tokaj), Mádi medence, Erdõbényei medence, Tolcsvai medence, Felsõ-Tokaj. A következõ minõségi tényezõ a folyók közelsége (Bodrog és Tisza), amelyek a hegység lábainál találhatók és szintén részt vesznek a mikroklíma alakításában. A folyók szerepe a középkortól kezdve igen jelentõs volt a borok szállításában is. Nem véletlen, hogy a borvidék névadója, Tokaj városa, amelyik a Tisza és a Bodrog összefolyásánál terül el, mindig a térség gazdasági és kereskedelmi központja volt.
A borvidék fõ fajtája a Furmint és a Hárslevelû. Rajtuk kívül ajánlott fajták még a Sárga muskotály és a Zéta (korábban Oremus), más fajta nem termszthetõ. A fajták fontos tulajdonság az aszúsodásra való hajlam, amit a vékonyabb bogyóhéj is mutat. A másik jellemzõ boraik savasabb karaktere, ami lehetõvé teszi azok hosszú ideig való érlelését, lassú fejlõdését és élvezeti értékének megõrzését. Nem véletlen, hogy kiváló aszúk kóstolhatók 80-90 évvel szüretelésük után is, de az aszúk többsége 10-25 éves korában éri el a csúcsot.
A borvidéken három fõ típusa van a boroknak:
Tokaj-hegyaljai borvidék   Tokaj-hegyaljai borvidék
Tokaj-hegyaljai borvidék

A minõség elengedhetetlen eleme a jó pince. Hegyalján a pincék sziklába mélyített, gyakran többszintes, évszázados építmények. A pincék hõmérséklete kevéssé ingadozó, 11 0C körül mérhetõ. A magas páratartalom és a hordókban érlelõdõ borból származó vegyületek táplálják a pincék falán megjelenõ gombatelepeket (Cladosporium cellare), amelyek összefüggõ réteget képeznek. A gombák egyben a jó pinceklímát is biztosítják.
A Tokaj-hegyaljai borvidék szintén reneszánszát éli. Ennek a megújulásnak egyik mozgatóereje a termelõk által létrehozott Tokaj Renaissance Egyesület, ami igyekszik minél jobban képviselni a borvidéket a hazai és nemzetközi rendezvényeken. Emellett számos kulturális és turisztikai rendezvény várja a látogatókat ezen a tájon, ami a nemes borokon túl, a magyar történelem számos emlékét is megmutatja vendégeinek.

Tokaji borok
Tokaji borok


További információ: Tokajhegyaljai Borút Egyesület
Pataky Sándor Ákos, 3915 Tarcal, Fõ út 57.
Telefon: 06/47-580-440, 06/30-263-5705


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.024 s