Foldal > Világörökségeink

Világörökségeink

Aggtelek | Budapest | Fertõ-tó | Hollókõ | Hortobágy | Pécs | Pannonhalma | Tokaj-Hegyalja

Minden nemzet fontos feladata saját kultúrájának, történelmének, hagyományainak gondozása, átörökítése, továbbadása az új generációknak. Ez az az örökség, melynek megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a jelent, tervezhessük a jövõt.

Budapest
Budapest

Kulturális és természeti örökségünket természetes folyamatok és szociális, gazdasági változások pusztulással fenyegetik. Vannak helyi jelentõségû kulturális és természeti értékek és vannak olyanok, amelyek az egész emberiség számára fontosak, mert egyediek, különlegesek.

Ezeknek a kiemelt jelentõségû értékeknek a megóvásáról, változatlan formában történõ megõrzésérõl határozott az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 1972-ben. Ekkor hozták létre a Világörökség Bizottságot és fogadták el az Egyezményt a világ kulturális és természeti örökségének védelmérõl, amelyhez idõközben már 175 állam csatlakozott. A Világörökségi Listára 2002-ig 788 helyszínt vettek fel, melyek 134 állam területén találhatóak.

Tokaj
Tokaj

Az eredeti két kategória kulturális vagy természeti örökség - mára kiegészült a kultúrtáj kategóriával. Azok az értékek tartoznak ide, amelyeknél a természeti és az emberi kéz alkotta környezet szorosan összefügg, együttesen alkotnak megõrzésre érdemes értéket. A tagországok maguk döntik el, hogy mely helyszíneket javasolják felvételre a Világörökségi Listára, a Bizottság pedig a jelölések alapján évente egyszer dönt a felvételrõl.

Pannonhalma
Pannonhalma

Magyarország büszke arra, hogy már nyolc olyan helyszínnel is rendelkezik, amely fölkerült a védett értékek listájára. Ezek megismeréséhez, felkereséséhez kívánunk segítséget adni honlapunkkal. Kiegészítésül röviden bemutatjuk a jövõ reménybeli, magyar világörökségi helyszíneit is, melyek a magyar világörökségek tentatív, azaz várományosi listáján találhatók.


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.016 s