Foldal > Világörökségeink > Pannonhalma

Pannonhalma

Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fõapátság és természeti környezete (1996)

Az egykori Pannónia provincia adta annak a hegynek a nevét (mons Pannonia), amelyen a Szent Márton nevét viselõ monostor épült, s amely hamarosan "Szent Hegy" (Mons Sacer ) lett. A bencés apátságot Géza fejedelem alapította 996-ban. Fia Szent István a második évezred kezdetén látta el birtokokkal és kiváltságokkal Az itáliai és csehországi szerzetesek kezdték meg a közösségi életet, a közös imádságot, a bencésekre jellemzõ lelkipásztori és kulturális munkát. A monostor tagjai minden nap imádkoznak Magyarország sértetlenségéért.
Az ezeréves szerzetesközösség és épületei együtt éltek és együtt szenvedtek hazánkkal. Az elsõ épületek elpusztultak, de ezeken az alapokon újult meg többször is a templom és a monostor. A nyugati apszis valószínûleg az elsõ templomból való, a falak lényegében az 1137-ben felszentelt templom falai, az oszlopok és a korai gót boltozat a XIII. század elsõ negyedében épült fel. A török kor pusztításait 1700 körül barokk stílusban hozták rendbe, a monostor jelentõs része ekkor épült, benne a refektóriummal. A XIX. század elsõ évtizedeiben építették a klasszicista tornyot és a könyvtár épületét, XX. századi a gimnázium és a diákotthon olaszos jellegû épülete.
A modern fõkapun belépve jobbról a fõapátság barokk épülete, balról a gimnázium és diákotthon oszlopos bejárata fogad bennünket. A fõapátságban több mint 40 szerzetes él, az iskolában tanuló fiúk száma 320 körül mozog. Az udvaron tovább sétálva jutunk a belsõ udvarba, a neoklasszicista homlokzat már a középkori épületrészt takarja.

Pannonhalmi apátság
Pannonhalmi apátság

A bazilika rangot élvezõ apátsági templomban román, korai gót, késõi gót és reneszánsz részek vannak, ezeket a XIX. századi restaurálás igyekezett egymással összhangba hozni. A templom déli oldalához simuló késõ-gótikus keresztfolyosót (1486) a monostor legértékesebb építészeti-szobrászati alkotása, a Porta Speciosa, az Ékes kapu köti össze a templommal. A kerengõ közelében van a barokk ebédlõ és itt található a Fõapátsági Levéltár is, amely olyan értékes dokumentumokat õriz, mint például a legrégibb magyar és finn-ugor írott nyelvemlék, a tihanyi apátság alapító oklevele, vagy az 1090 körül kiadott pannonhalmi összeíró-levél az elsõ magyarországi könyvjegyzékkel. Az apátság XIX. századi klasszicista könyvtára mintegy 350 ezer kötetével Európa egyik leggazdagabb kolostori könyvtára. A gyûjtemény legértékesebb darabjai az õsnyomtatványok és kódexek. Kézirattára a magyar egyházi és világi kultúra sok páratlan értékével büszkélkedik.A fõapátság gyûjteményei éremtárra, kõtárra, metszetgyûjteményre és képtárra tagozódnak. A könyvtár alatt fekvõ kiállító térben ezekbõl rendezett be a fõapátság állandó kiállítást. A nyári hónapokban a Bazilika orgona-hangversenyeknek ad otthont. 

Apátság belsõ
Apátság belsõ

A fõbejárattal szemben arborétum található, ahol majd" 400 növényfajt gondoznak. A közeli kilátóról szétnézve a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet dimbes-dombos vidékében gyönyörködhetünk. Az ezeréves Fõapátság egy része helyi tárlatvezetõvel megtekinthetõ. A istentiszteletek ideje alatt a Bazilikában a vezetés szünetel.

Ajánlott kirándulások:

A folyók városa Gyõr, hiszen három folyó találkozásánál fekszik. Az ezeréves püspöki székhely emlékei, a hangulatos belváros gyönyörû barokk épületei, a múzeumok és a romantikus folyóparti sétányok hosszabb maradásra ösztönzik a látogatót.
A 82-es úton Veszprém felé folytatva utunkat a Bakony hegységen át elhaladunk Csesznek vára alatt. A XIII. századból származó gótikus várkastély palota és börtön volt, míg egy villámlás okozta tûzvész el nem pusztította. Francia szerzetesekkel 1182-ben alapította Zirc cisztercita apátságát III. Béla király. Az épület a török kori harcok során elpusztult, s az újjáépítés csak a XVIII. században indult meg. A díszes könyvtár faburkolata és padlózata a Bakony különbözõ fáiból készült. A barokk mûemléktemplom és a hozzá csatlakozó apátsági épület mögött nagy kiterjedésû, értékes arborétum található.
Mûemlékekben gazdag az egyik legrégebbi magyar város Veszprém. A Királynék városának is hívják, mert a magyar királynékat a város püspöke koronázta meg.

További információ:

Tricollis Tárlatvezetõ Iroda
9090 Pannonhalma, Vár u.1.
Tel.: 96/570-191, fax: 96/570-192
E-mail: tricollis@osb.hu
Weboldal: www.bences.hu


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.024 s