Foldal > Látnivaló > Múzeum > Aquincumi Múzeum és Romterület

t: 4576

Aquincumi Múzeum és Romterület

Kpek:


Rszletek:

   A rómaiak a Krisztus születése körüli idõkben jelentek meg a Dunánál, s uralmuk Budapest területén közel fél évezreden keresztül tartott. A Római Birodalom határát jelentõ Duna stratégiailag tette fontossá Aquincum városát.

A 2. század elején Alsó-Pannonia (Pannonia Inferior) fõvárosa lett, s egyben a helytartó székhelye. Kiterjedése nagyjából a mai Óbuda területét foglalata magában. A katonai tábor és a körülötte lévõ polgári település a mai Flórián téren és környékén létesült.
Budapest római kori emlékeinek rendszeres kutatása a 19. század 80-as éveiben kezdõdött. Az elõkerült értékes leletanyag bemutatására 1894-ben nyitották meg az Aquincumi Múzeumot. Budapest - Rómától északra - az egyetlen olyan európai fõváros, mely római örökségét nagyobb összefüggõ területen tudja látogatói elé tárni, s gyûjteménye ma már milliós nagyságrendû.
Az Aquincum Múzeum romterületén a polgárváros fórumát és az azt körülvevõ városrész közel egyharmadát mutatja be. Az észak-déli és kelet-nyugati fõutca találkozásánál épültek a város fontosabb középületei: a fórum, a törvényház (basilica), a nagy szentély, a közfürdõ, a vásárcsarnok. Még romjaiban is jól kirajzolódik a magasszintû városi kultúra nyoma: vízvezeték, csatornahálózat, vízöblítéses illemhelyek, folyóvízzel ellátott magánházak, üvegezett ablakok, kõlapokkal burkolt utcák, mozaikkal és falfestményekkel díszített épületek.
A múzeum kõtárának több mint ezer darabos leletanyaga Magyarország egyik leggazdagabb gyûjteménye. Aquincum különbözõ pontjairól idekerült kõemlékek a római hódítás teljes idõszakát felölelik. A sírkövek, szarkofágok, oltárkövek, fogadalmi táblák, épületdíszítõ faragványok és építési emléktáblák felirataik és dombormûves díszítésük alapján fontos történeti forrásértékkel bírnak.

Róma Aquincumban állandó kiállítás
A mai Szentendrei úton álló kiállító épület - amely az ókori tûzoltó laktanya helyén épült - ad helyet többek között a múzeum 2007-ben megnyitott új állandó kiállításának. 1931-ben a polgárvárosi tûzoltószékház romjai közül került elõ az az egyedülálló hordozható orgona lelet, melyet a felirata alapján Kr. u. 228-ban ajándékozott G. I. Viatorinus a tûzoltó egyesületnek. Az eredeti alapján 1935-ben készített megszólaltatható másolat az állandó kiállítás részeként ma is az épület egyik termében látható.
Az állandó kiállítás másik része a feltehetõleg Hadrianus helytartó, a késõbbi császár által építtetett helytartói palotát mutatja be. A palota Róma hatalmát jelenítette meg a határ menti fõvárosban díszes berendezéseivel, mozaik padlóival, falfestményeivel. A kiállítás a hely fényûzését idézi meg a kiállított falfestmények, mozaik padlók, szobrok, érmék, arany ékszerek és egyéb használati tárgyak segítségével.

Az Aquincumi Múzeum hagyományosan több olyan rendezvényt is szervez, amelyek már több éve nagysikerrel kerülnek megrendezésre. A legrégebbi és egyben legsikeresebb ilyen rendezvény a FLORALIA Római tavaszünnep, amely minden év májusában (2008-ban 19. alkalommal) kerül megrendezésre az Aquincumi Baráti Kör szervezésében. Szinte már hagyományként a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola diákjainak virágkötészeti munkái díszítik fel a múzeumot és a romterületet erre az alkalomra.
A program ideje alatt a látogatók az ókort idézõ életmód és kézmûves bemutatókkal ismerkedhetnek. E mellett két napon keresztül betekintést kaphatnak az antik Róma életébe: kipróbálhatják a hódító légiók fegyvereit, ékszert, sarut, kerámia edényeket, érmet készíthetnek, szõhetnek, kosarat fonhatnak. Színházi elõadás, pantomim, légiók felvonulása, mesterségek bemutatója, gladiátorviadalok szerepelnek még a hétvége ajánlatában. A gyerekek a kézmûveskedés mellett részt vehetnek római gyermek és ügyességi játékokban. Aki pedig teljesen átlényegülni szeretne római ruhákat ölthet magára és az errõl készült fényképet a múzeum honlapjáról letöltheti.
A foglalkozások mellett a látogatók virágokat, mézet és méz termékeket, ásványokat vásárolhatnak, római ételeket fogyaszthatnak.
Az évenként megrendezett Aquincumi Költõverseny szintén régi színfoltja a rendezvényeknek. Az Aquincumi Múzeum és a Magyar Írószövetség Költõi Szakosztálya által meghirdetett verseny döntõje zajlik a múzeumban május végén, június elején. A pályázók a döntõn, a látogatók pedig az epigrammaíró versenyen mérettethetik meg magukat.

Az Aquincumi Múzeum nyitva tartási ideje:
Április 15 - április 30., október 1 - 31.: 10:00-17:00
Május 1 - szeptember 30.: 10:00-18:00.
November 1 - április14.: 10:00-16:00
Romkert 9:00 órától nyitva, a téli idõszakban idõjárástól függõen látogatható.
Hétfõn minden idõszakban zárva.

Megközelíthetõ:
Tömegközlekedéssel:
A 42-es autóbusszal a Szentlélek tértõl, 106, 134-es autóbusszal az Árpád híd pesti hídfõjétõl, a Szentendrei/Békásmegyeri hévvel a Batthyány tértõl.
Az Esztergom-Budapest vonalán közlekedõ vonattal (Aquincum megálló).


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.030 s