Foldal > Látnivaló > Múzeum > Munkácsy Mihály Múzeum

t: 3838

Munkácsy Mihály Múzeum

Kpek:Rszletek:

   A képzõmûvészeti gyûjtemény a többi szakági gyûjteménnyel együtt született és gyarapodott, szervesen épült be a múzeum állandó kiállításainak szerkezetébe.
Már 1914-ben az új épület V. és VI. dísztermében helyezték el az akkor még szerény anyagot.
A Krammer Nándor által 1902-ben összeállított lajstromban 304 mûtárgy szerepel, az összkép azonban rendkívül vegyes.
Munkácsy ifjúkori rajzai és egy-két helyi kis-mester mûve mellett ugyanis az országos merítésbõl esetlegesen megszerzett és igen ingadozó színvonalú festmények, szobrok, sõt az akkori mûvészeti iskolák növendékeinek a tanulmányrajzai, faragványai, ötvös-munkái és remekmûvek után készült másolatai is szerepeltek a gyûjteményben.

A két gyûjteményi egységben jelenleg közel 5000 mûtárgyat õrzünk.
Az utóbbi idõben mindinkább hangsúlyt kapó pályázati rendszerhez kapcsolódóan, immár a 90-es évek legfrissebb szemléletû mûveivel gazdagodik anyagunk.
A békéscsabai tervezõgrafikai biennálék elindítójaként is ismert Papp Gábor életmûvének legfontosabb mûvei szintén az Alkalmazott Grafikai Gyûjteményünk részét képezik.

A történeti dokumentum-gyûjtemény legbecsesebbjei a kiemelkedõ történeti forrásértékû, s legfeljebb két-három másolati példányban ismert kéziratos darabok. Ilyen a XVI. századi Omazta-armális, továbbá Békéscsaba vásártartási engedélye, legelõ-elkülönülési és örökváltsági szerzõdése a múlt század második felébõl, de ide sorolhatjuk a XVIII-XIX. századból ránk maradt kéziratos térképeket, sõt a települések hajdani arculatát megörökítõ archív fotókat is.

A tisztán tárgyi jellegû gyûjtemények közül a zászlógyûjtemény több, mint 60 darabból áll.
A legértékesebbek a századunk elejérõl származó festett vagy hímzett egyleti, társulati zászlók.

A múzeum 1977-ben megalakult néprajzi osztálya a Magyarországon élõ szlovákok és románok országos gyûjtõkörû bázismúzeuma.
A néprajzi gyûjtemény 10433 egyedi tárgyat számlál. Anyagának meghatározó, mintegy kétharmadnyi része a szlovákok hagyományos kultúráját reprezentálja.

Pro Natura kiállítás:
A kiállítást alkotó tablók, diorámák, vitrinek és a közmûvelõdési terem közel 150m2-es területet foglalnak el.
A kiállítás koncepciója alapvetõen eltér az eddigi kiállításoktól azzal, hogy nem tárlókban és vitrinekben, hanem sokkal látványosabb, színesebb diorámák segítségével mutatja be a Dél-Tiszántúl jelentõs karakterisztikus élõhelyeit azok növény és állatvilágát.
A diorámák tudományos értékét fokozza, hogy a bennük bemutatott madárpreparátumok a Munkácsy Mihály Múzeum saját, nagy értékû, századelei anyagának válogatott darabjai.


Tovbbi informci:

Kapcsolatfelvtel Kapcsolatfelvtel


Krjk adja meg adatait s rja meg zenett.
A *-al megjellt rszek kitltse ktelez.

Nv*:
Telefon:
E-mail cm*:
Trgy*:
Fontossg:
Srgs tlagos Nem srgs
zenet*:
Ha ezt a szveget ltja engedlyezze a kpek megjelentst
rd ide mit ltsz a kpen:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.014 s