Foldal > Látnivaló > Múzeum > Isaszegi Falumúzeum

t: 4451

Isaszegi Falumúzeum

Kpek:Rszletek:

   A belépõ látogatót az 1849-es csatában elesett honvéd fejfája fogadja, amelyet körülölel a hazafias szimbólum két zászlaja.

A kiállítóteremben találhatók miocén kori kagylók és pleisztocén korból származó mamutfogak, állkapocs- és agyartöredék.
Az õskor, a kelta és a szarmata emlékek közül való a pattintott kõeszköz, csiszolt kõbalta, faragott karperec és vas lándzsahegy.
Római pénzérmék, fibulák, Árpád-kori cserepek, Salamon és Könyves Kálmán dénárjai, középkori szerszámok és használati eszközök tekinthetõk meg.

A múzeumi gyûjtemény jelentõs része hadtörténeti anyag.
A Dózsa felkelés emlékét idézik a paraszti szerszámokból átalakított fegyverek.
A XVI. századból való a rézberakásos török lándzsahegy, míg a Rákóczi szabadságharc idejébõl származnak egyes pénzérmék és harci eszközök. Leggazdagabb az 1849. április 6-án lefolyt isaszegi gyõztes csata tárgyi emlékeit bemutató rész.

A kiállítótér hátsó frontját foglalja el az isaszegi parasztlakás: az 1700-as évekbõl származó ágy, kegyszobor, faragott tükör, múlt századbeli biblia, korabeli konyhai eszközök, és kerámiák.
A kenderfeldolgozás eszközei guzsaly és rokka -, valamint a szívet-lelket gyönyörködtetõ helyi hímzések és népviseleti ruhák jellegzetes darabjai szintén megtekinthetõk.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.029 s