Foldal > Látnivaló > Múzeum > Sokác Tájház

t: 4461

Sokác Tájház

Kpek:


Rszletek:

   A Villányi hegységtõl délre, Beremend alatt található Kásád, Magyarország legdélibb települése.
Elsõ írásos említése -Kassat, majd Asady- 1294-bõl való.

A hajdan mocsaras térségben több patak és halastó is megtalálható volt, magát a falut is vizek zárták körül és ez településszerkezetében mind a mai napig meglátszik.
Lakóinak többsége, az ún. Dráva menti sokácok, a XVIII. század elején költöztek Bosznia felõl e területre, de az oszmán uralom alatt a Zrínyiekhez tartozó birtokon már élt néhány sokác család.
Betelepítésük szervezett formában történt.
Magukkal hozott szokásaikat, népmûvészetüket és kultúrájukat, a magyarországi horvát nemzetiségen belül, talán a legtovább õrizték meg.
Ebben szerepet játszott a település földrajzi adottságaiból eredõ elzártságuk is.

1984-ben a falu megvásárolva egy XIX. század elején épült házat és portáját, tájházat alakított ki.
Az igen alacsony -mintegy két méter belmagasságú, hat helyiségbõl álló épület, lakó és gazdasági részre oszlik.
Falazata részben döngölt föld, részben pedig vályogtéglából áll.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.014 s