Foldal > Látnivaló > Múzeum > Thúry György Múzeum

t: 4636

Thúry György Múzeum

Kpek:


Rszletek:

   Helytörténeti tárgyi gyûjtemény:
A gyûjtemény törzsanyagát fõként a gimnázium régiségtárától örökölt fegyver - és pecsétgyûjtemény alkotta.
Nem tudni pontosan, a késõbbi múzeumnak mekkora részét képezte a régiségtár anyaga, s fennmaradt leltárok híján azt sem, hogy 1913-tól Halis István, majd a múzeumõrnek kinevezett kegyesrendi tanárok mekkora, s milyen jellegû anyagot gyûjtöttek.
Az 1960-es években a tervszerû gyûjtés eredményeként megtízszerezõdött a mûtárgyak száma.

Jelentõs ipartörténeti együttes jött létre: közel kétezer a kanizsai mesterektõl ajándékba kapott és vásárolt csizmadia, cipész, kovács, kötélverõ, szitás, kádár, bádogos, kézimunka elõnyomó, kalapos, cukrász s egyéb mûhelyekbõl származó szerszámok s mûhelyberendezések száma.

A gyûjtemény páratlanul gazdag a századforduló emlékeiben: jelentõs számú bútort, lakásfelszerelési eszközt, használati tárgyat, játékot, lakástextíliát, viseleti darabot õriz, neves kanizsai családok s polgárok által adományozott gazdag tárgyegyütteseket, hagyatékokat.
Jelenleg a gyûjteményben több mint 7000 tárgyat tartanak nyilván.

Képzõmûvészet :
A gyûjtemény törzsanyaga 1945 elõtti és fõleg a kanizsai várral kapcsolatos metszeteket és néhány helyi mûvész festményeit tartalmazza.
Néprajzi gyûjtemény:
A jelenleg 14.906 db-os gyûjtemény a néprajztudomány csaknem teljes területét felöleli.
Leggazdagabb a viseleti, a szõttes, a kismesterségek és a népszokások gyûjteménye, de a hajdani hatalmas uradalmak pásztorainak hagyatékából is szebbnél-szebb karcolt, vésett, spanyolozott díszû darabokat õriz.
Történeti dokumentációs tár:
Jelentõs a század elejétõl kezdõdõen a szinte napjainkig tartó idõszakból származó plakátok, aprónyomtatványok (meghívók) együttese.
Kanizsai családok, iskolák, egyesületek irategyüttesein kívül nagyszámú I. és II. világháborús emléket, közel ezer vasúttörténeti dokumentumot tartalmaz a gyûjtemény.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.024 s