Főoldal > Látnivaló > Múzeum > Lussonium - római kori romkert

t: 2555

Lussonium - római kori romkert

Képek:


Részletek:

   A mai Pakshoz tartozó Dunakömlőd területén, a valamikori Duna-meder fölé magasodó Bottyán-sánc tetején helyezkedik el a 19. század óta ismert római lelőhely, Lussonium, ahol az 1969-ben induló régészeti kutatások 1987 óta váltak folyamatossá.
Az eddigi ásatások során a későrómai erőd kiterjedését és védműrendszerét sikerült tisztázni, valamint az előkerült leletek alapján valószínűsíthető, hogy a korábbi auxiliáris (segédcsapati) palánktábor is ezen a helyen állt.
A kőerőd É-D-i irányú kiterjedése 249 m, jelenlegi szélessége 30-50 m.
A feltárások során előkerült az erőd északi sáncrendszere, a két déli kaputorony közül a keleti torony alapozása.
Az erőd északi falának belső oldalán több helyiségből álló, déli oldalon faoszlopokkal ellátott porticusos épületsor, rninden valószínűség szerint kaszányaépület helyezkedett el.
A déli kaputoronytól néhány méterre északra állt egy 10 x 9 m kiterjedesű torony, melynek megépítésére a későrómai korban került sor, mikor az erőd és kaputornya már nem volt használatban.

A lussoniumi katonai táborhoz tartozó auxiliáris vicus (tábor körüli település) szisztematikus feltárással 1998-ban kezdődött.
Az ásatások során Kr. u. 1. század második felében épült egyszerű, félig földbe mélyített fa ill. agyagfalú építmények, valamint a 3-4. században emelt kőépületek maradványai kerültek felszínre.

A Bottyán-sánctól nyugatra elhelyezkedő dombon 1996-ban szondázó ásatás során 3-4. századi, minden bizonnyal a vicushoz tartozó település maradványai - szemétgödrök, vízgyűjtő medence, kőalapozású, porticusos ház - kerültek elő.

2003. év folyamán került sor a római erőd déli kapujának, az ettől északra levő barakk épületnek és a későrómai kiserődnek műemléki helyreállítására.
A romkert ünnepélyes megnyítója 2003. augusztus 28-án volt.
Ezzel párhuzamosan kiállítás nyílik a Városi Múzeumban az elmúlt 10 év lussoniumi ásatásainak anyagából.
Az épitési emlékeken kívül a tábor és az auxiliáris vicus mindennapi életéhez tartozó használati tárgyak mellett a Sánchegy és a rajta elhelyezkedő római erőd makettje színesíti a kiállítást.

Lussonium helyreállítási munkálatai Paks Város Önkormanyzata költségvetéséből, valamint a Nemzeti Kulturális Önökség Minisztériuma jelentős támogatásával valosultak meg.
A munkálatokhoz illetve az ünnepélyes átadas költségeihez a Paksi Atomerőmű Rt. is hozzájárult.

Az időszaki kiállítás a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jött létre.


További információ:


2009 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s