Foldal > Látnivaló > Múzeum > Lussonium - római kori romkert

t: 4489

Lussonium - római kori romkert

Kpek:


Rszletek:

   A mai Pakshoz tartozó Dunakömlõd területén, a valamikori Duna-meder fölé magasodó Bottyán-sánc tetején helyezkedik el a 19. század óta ismert római lelõhely, Lussonium, ahol az 1969-ben induló régészeti kutatások 1987 óta váltak folyamatossá.
Az eddigi ásatások során a késõrómai erõd kiterjedését és védmûrendszerét sikerült tisztázni, valamint az elõkerült leletek alapján valószínûsíthetõ, hogy a korábbi auxiliáris (segédcsapati) palánktábor is ezen a helyen állt.
A kõerõd É-D-i irányú kiterjedése 249 m, jelenlegi szélessége 30-50 m.
A feltárások során elõkerült az erõd északi sáncrendszere, a két déli kaputorony közül a keleti torony alapozása.
Az erõd északi falának belsõ oldalán több helyiségbõl álló, déli oldalon faoszlopokkal ellátott porticusos épületsor, rninden valószínûség szerint kaszányaépület helyezkedett el.
A déli kaputoronytól néhány méterre északra állt egy 10 x 9 m kiterjedesû torony, melynek megépítésére a késõrómai korban került sor, mikor az erõd és kaputornya már nem volt használatban.

A lussoniumi katonai táborhoz tartozó auxiliáris vicus (tábor körüli település) szisztematikus feltárással 1998-ban kezdõdött.
Az ásatások során Kr. u. 1. század második felében épült egyszerû, félig földbe mélyített fa ill. agyagfalú építmények, valamint a 3-4. században emelt kõépületek maradványai kerültek felszínre.

A Bottyán-sánctól nyugatra elhelyezkedõ dombon 1996-ban szondázó ásatás során 3-4. századi, minden bizonnyal a vicushoz tartozó település maradványai - szemétgödrök, vízgyûjtõ medence, kõalapozású, porticusos ház - kerültek elõ.

2003. év folyamán került sor a római erõd déli kapujának, az ettõl északra levõ barakk épületnek és a késõrómai kiserõdnek mûemléki helyreállítására.
A romkert ünnepélyes megnyítója 2003. augusztus 28-án volt.
Ezzel párhuzamosan kiállítás nyílik a Városi Múzeumban az elmúlt 10 év lussoniumi ásatásainak anyagából.
Az épitési emlékeken kívül a tábor és az auxiliáris vicus mindennapi életéhez tartozó használati tárgyak mellett a Sánchegy és a rajta elhelyezkedõ római erõd makettje színesíti a kiállítást.

Lussonium helyreállítási munkálatai Paks Város Önkormanyzata költségvetésébõl, valamint a Nemzeti Kulturális Önökség Minisztériuma jelentõs támogatásával valosultak meg.
A munkálatokhoz illetve az ünnepélyes átadas költségeihez a Paksi Atomerõmû Rt. is hozzájárult.

Az idõszaki kiállítás a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jött létre.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s