Foldal > Látnivaló > Múzeum > Honismereti Gyûjtemény

t: 2882

Honismereti Gyûjtemény

Kpek:Rszletek:

   Kevés múzeum, avagy kiállítóhely dicsekedhet Balaton-vízparti épülettel.
Révfülöp igen!

Kis múzeuma ma a Tóparti Galéria és a könyvtár szomszédságában a tóparton helyezkedik el.
Az 1950-es évek elején révfülöpi tanárok - Nagy Károly, majd Benke László - irányításával természetvédelmi szakkör alakult a helyi általános iskolában.
A gyerekek Benke László - 1953 és 1974 között helyi iskolaigazgató - vezetésével jelentõs honismereti vonatkozású történeti, néprajzi és geológiai anyagot gyûjtöttek össze a révfülöpi iskolai szertárhelyiségében.
A következõ évtized elején figyeltek fel a megyei muzeológus szakemberek a révfülöpi gyûjteményre. A biztatásuk adta lendület eredményeképp továbbgyarapodott a gyûjtemény pl. Egry József festõ, a Pauler család (Tivadar, Gyula és Ákos), Pöltenberg Ernõ aradi vértanú stb. tárgyaival és irataival. Ekkorra a honismereti tevékenység és gyûjtemény oly hírnévre tett szert, hogy 1964-ben részben itt rendezték a Magyarhoni Földtani Társulat vándorgyûlését, s a következõ esztendõben pedig megyei honismereti találkozót szerveztek Révfülöpön.
1957 és 1980 között hétszer költözött az akkorra már felbecsülhetetlen értékû kultúrtörténeti anyag. A körülményeken az sem változtatott, hogy a révfülöpi honismereti gyûjtõszobát országos második díjjal jutalmazták a hetvenes évek elején...
Köztudott, hogy a révfülöpi múzeum létrejötte egy személy - sajtóban kultúrkincsek milliomosa jelzõvel dicsért - Benke László tevékenységének köszönhetõ.
Az Õ jó értelembe vett megszállottsága, gyermek, ember és hazaszeretete volt kohéziója annak a munkának, amely lelkes segítõkre talált tanítványaiban és tanárkollégáiban.
1974-ben bekövetkezett nyugdíjaztatását követõen még aktívabban vette kézbe a múzeumi anyaggyûjtést, a feldolgozást, a kis 25 m2 faházban látogatható kiállítás rendezgetését... 1991 júliusában Benke László, a lényegében magángyûjteménynek tekinthetõ honismereti gyûjteményi anyagot Révfülöp nagyközségnek adományozta, õ pedig idõs korára gyermekeihez, a fõvárosba költözött. A gyûjtemény fenntartását és mûködtetését Dr. Mihovics István polgármester támogatásával a nagyközségi önkormányzat biztosította. Miklós Tamás, muzeológus szakemberként javaslatot készített a Révfülöpi Honismereti Gyûjtemény mûködtetésére, és 1991-tõl tervszerûen megkezdõdött az anyag-együttes leltározása, rendezése.
Ennek köszönhetõen Révfülöp nagyközség muzeális intézménye Honismereti Gyûjtemény néven 1992 novemberében kapott minisztériumi mûködési engedélyt. (MK/b/81. sz.) 1995-ben, az új Révfülöpi községháza felépültével, az egykori tóparti házasságkötõ teremben kialakított közösségi házban került elhelyezésre a gyûjtemény, és nyílt meg július 29-én a világ egyik legszebb tája... címû állandó hely- és fürdõtörténeti kiállítás.
2003 júniusában - a település önállóvá válásának 60. évfordulója alkalmából - a tárlat felújításra és kiegészítésre került.

A kiállítás június és szeptember közötti idõszakban hétfõ kivételével naponta, 16-22 óra között díjfizetés ellenében látogatható.

Belépõ díjak:
Felnõtt belépõ: 200,- Ft/fõ
Gyermek, nyugdíjas: 100,- Ft/fõ
Szervezett csoportok esetén minden 10-ik fõ belépése ingyenes!


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.030 s