Foldal > Látnivaló > Múzeum > Sárréti múzeum

t: 4165

Sárréti múzeum

Kpek:


Rszletek:

   A gyûjtemények közti megoszlásban közel egyenlõ arányban vesz részt a történeti és a néprajzi gyûjtemény.

A történeti gyûjtemény megközelítõleg ötezer tárgyat és tizenhétezernél több történeti dokumentumot tartalmaz. Ezen felül, részét képezi még a több, mint háromezer tárgyat és dokumentumot magában foglaló irodalomtörténeti gyûjtemény, valamint a majd négyezer archív fotóból, üvegnegatívból, vetíthetõ üvegdiából álló fotóanyag.
Bár a legkorábbi darabjai közt több évszázadot megélt tárgyakkal is találkozhatunk, legtöbbjük a 19. század második, vagy a 20. század elsõ felében készült.
Ki kell emelnünk közülük Tildy Zoltán, egykori köztársasági elnök Kossuth érdemrendjét, Sinka István kéziratait és személyes tárgyait, Szeghalmy Gyula fotóeszközeit és az általa készített ezerháromszáz üvegnegatívot és festett üvegdiát.

Külön említenünk kell a tûzoltógyûjteményt, melyben egy vízipuska mellett több különféle egyéb tûzoltóeszköz is megtalálható, többek között a Geitner és Rauchs, valamint a Kõhler Tûzoltószer Gyár által készített kocsifecskendõk, targoncás és elõkocsis tûzoltófecskendõk, lajtok és egy kisméretû kézi targoncafecskendõ.
A szám szerint tizennégy, ló fogatolású tûzoltóeszköz az 1880-as évektõl kevés kivétellel 1945-ig használatban volt, és a környékbeli településekrõl kerültek a múzeum gyûjteményébe.
Ezek a tûzoltószerek a múzeum udvarán a látogató közönség számára is megtekinthetõek.

A néprajzi gyûjteményben majd négy és félezer tárgy található, négyszáznál több kerámia, melyek számottevõ hányada a tágabb környék fazekas központjainak stílusjegyeit viseli magán.
Ezek hódmezõvásárhelyi, mezõtúri, valamint az elõbbiek formavilágát és motívumkincsét követõ helyi fazekasok munkái, nem kevés köztük a gömöri fazék, a révi korsó és kanta.

Több mesterség teljes, vagy részleges tárgyi, dokumentum és fotóanyaga is a gyûjtemény részét képezi (kovács, kötélgyártó, cipész, kalapos, asztalos, kosárfonó, köszörûs, borbély, órás, szikvízgyártó).
Eszközeink a 19-20. század fordulójától a 20. század közepéig voltak használatban.

A néprajzi gyûjtemény az egykori sárréti népi életmód teljes területérõl tartalmaz tárgyakat.
A 19. század végére befejezõdött nagyarányú vízrendezések elõtti életmód igen hangsúlyos részét alkották az õsfoglalkozások, a pásztorkodás, halászat, pákászat, méhészkedés, melyek tárgyi dokumentumai a gyûjtemény fontos szeletét adják.
A folyószabályozások után erõre kapó földmûvelés eszközei, a népi lakáskultúra, a mindennapi élet, a viselet tárgyi emlékei szintén a gyûjtemény részét képezik.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.029 s