Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Bessenyei György szülõháza

t: 4298

Bessenyei György szülõháza

Kpek:Rszletek:

   Berczel történetében a Bessenyeiek rendkívül fontos szerepet játszottak.
A Bessenyei család a XIII. századi szlovák nemzettségbõl kiváló egyik õsi ág, amely 1322-ben megszerezte a heves megyei Bessenyõt.
Ennek a nemzettségnek a sarja Márk, akitõl a Bessenyei család származik, õsi fészkük (Nagy)Bessenyõ volt.
A Bessenyei család házasodás útján került a Felsõ-Tisza vidékére, így Berczelre is a XV-XVI. sz. fordulóján amikor Bessenyei György feleségül vette Berczeli Helénát (1502).
Heléna egyetlen testvérének Jánosnak két leánygyermeke született, Orsolya és Kata s ezzel a Berczeli nevet viselõ családnak magva megszakadt.
Nem tudjuk, hogy a Bessenyei család mikor helyezte át rezidenciáját Bercelre.
A Bessenyei család tagjai közül az egyik kiemelkedõ személyiség Berczel történetében Bessenyei György (1747-1811).
Ifjú korában Mária Terézia testõrségében szolgált.
Költõ és egy új mûvelõdési korszak a felvilágosodás megteremtõje volt.
1773-ban megvált a testõrségtõl és a Magyar Református Egyház követe lett Bécsben.
1779-ben áttért a katolikus hitre.
A királynõ jutalomképpen kinevezte címzetes kormányõrnek.
Mária Terézia halála után Bessenyei György hazatért berczeli birtokára.
1787-ben végleg Puszta-Kovácsiba költözött.
Itt élt és gazdálkodott élete végéig.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s