Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Móricz Zsigmond Emlékház

t: 4358

Móricz Zsigmond Emlékház

Kpek:


Rszletek:

   Móriczéknak Csécsén három házuk volt.
Az író részletesen beszámol errõl abban a levélben, amelyet 1928-ban írt Orosz Kálmán akkori csécsei lelkésznek.
Eszerint a milotai faluvégen volt az országút és egy mezei út találkozásánál az a ház, ahol született.
Az író 50. születésnapjára rendezett ünnepség még ennek a háznak az udvarán folyt le a nagy eperfa alatt. (A 70-es években ezt a házat elbontották, helyén ma újabb ház áll.) Az emlékházban látható bölcsõ ekkor került elõ a padlásról, majd évtizedekig tartó leányfalui kitérõ után 1966-ban, az emlékház berendezésekor adta oda a család. Móricz Zsigmond még egészen kicsi volt, amikor a másik házba költöztek a fiatal szülõk: a falu kóródi végére, az országút és egy sikátor sarkára. Ezt adta el az író édesapja a községnek iskola céljaira.
Néhány év múlva költöztek át az elõbbivel szemközti telken minden valószínûság szerint az édesapa saját kezével épített házba, a ma Móricz Emlékház néven ismert épületbe.
Az épületrõl maga Móricz szeretettel írt az Áldozócsütörtök címû elbeszélésében. Eszerint: A ház olyan, mint a többi kis ház ebben a kis faluban; egyik az ötvenkét házból, amennyibõl a falu áll a Tisza partján, gyümölcsfaerdõvel körülvéve, a Tisza-parti füzesek mögött megbújva, mint egy madárfészek. De ez a ház még olyan sincs, mint a többi, mert nincs neki még rédelye se, virágtartó korlátja az ereszemelõ faoszlopok közt.

Az író halálának 10. évfordulóján, 1952-ben ezt a házat jelölték meg azzal az emléktáblával, melynek szövegében - tévesen - Móricz szülõházaként szerepel az épület.
1966-ban nyílt meg a népi mûemlékké nyilvánított házban az elsõ, majd 1979-ben a második, felújított emlékkiállítás, mely részben paraszti enteriõrbõl, részben irodalomtörténeti kiállításból állt.
Az 1997-es felújítás alkalmával a kisebbik szobában lévõ irodalomtörténeti kiállítást is enteriõrnek berendezett kiállítás váltotta fel.

Maga az épület - miként azt a fentebb említett Móricz-idézetbõl is láthattuk - tipikus felsõ-Tisza-vidéki szegényparaszti lakóház.
Magas, meredek hajlású tetõszerkezete a Kárpátok népi építészetének alföldszéli lecsapódása.
A valaha utcasorokat kitevõ hasonló jellegû építményekbõl mára eredeti helyén csupán három maradt a szatmár-beregi síkságon (egy-egy a közeli Szatmárcsekén és Tarpán).

Az épület vályogfalû, taposott szalmával fedett, kicsi, háromhelyiséges lakóház.
Az utcai szoba (az elsõ ház) két kisméretû ablaka közül az egyik az utcára, másik az udvarra néz.
Berendezése a vidék szegényparaszti életmódját mutatja be (a berendezéshez maga Móricz is hozzájárult: írásaiban, különösen az Életem regénye címûben találhatunk utalásokat, amelyek segítségével rekonstruálhattuk az eredeti berendezést).

A szobába kerültek a Móriczékkal rokonságban lévõ Nyilas családtól megszerzett bútordarabok (a két ágy, kredenc, láda, székek, asztal, ami alatt van a vizeskanta), valamint eredeti Móricz-relikviák is.
Ilyen az író már említett bölcsõje, valamint a fogason elhelyezett kalap, amit az író szatmári gyûjtõûtján viselt.
A szobába beállítottunk egy fûtásre és fõzásre szolgáló tûzhelyet (csikóspórt) is.

A pitvar szemközti oldalából nyíló kisebbik szoba (a kisház) berendezése szintén a tájra jellemzõ bútordarabokkal készült.
A konyha két részre oszlik: elsõ része a tulajdonképpeni pitvar, ahonnan két szemközti boltív alatt léphetünk be egy kisméretû helyiségbe, melyet kéményaljának neveznek.
E rész fölött magasodik a nyitott szabadkémény, amelyik a helyiségek füstjét gyûjti össze s vezeti ki a szabadba. Alatta stelázsin különféle háztartási eszközök, cserépedények díszlenek.

A portát az épület elõtti utca felõl deszkapalánk keríti,melyet szépen kiképzett, zsindellyel fedett fedeles kiskapu szakít meg.
Az országút kanyarulatában és a telek hátsó részén a vidéken elõszeretettel készített fonott sövénykerítés látható.
Az udvar közepén áll az 1979-ben felavatott, a hazalátogató Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobor, Varga Imre alkotása.


Tulajdonsgok:
Akadálymentesített: Igen

Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s