Főoldal > Látnivaló > Műemlék > Móricz Zsigmond Emlékház

t: 2696

Móricz Zsigmond Emlékház

Képek:


Részletek:

   Móriczéknak Csécsén három házuk volt.
Az író részletesen beszámol erről abban a levélben, amelyet 1928-ban írt Orosz Kálmán akkori csécsei lelkésznek.
Eszerint a milotai faluvégen volt az országút és egy mezei út találkozásánál az a ház, ahol született.
Az író 50. születésnapjára rendezett ünnepség még ennek a háznak az udvarán folyt le a nagy eperfa alatt. (A 70-es években ezt a házat elbontották, helyén ma újabb ház áll.) Az emlékházban látható bölcső ekkor került elő a padlásról, majd évtizedekig tartó leányfalui kitérő után 1966-ban, az emlékház berendezésekor adta oda a család. Móricz Zsigmond még egészen kicsi volt, amikor a másik házba költöztek a fiatal szülők: a falu kóródi végére, az országút és egy sikátor sarkára. Ezt adta el az író édesapja a községnek iskola céljaira.
Néhány év múlva költöztek át az előbbivel szemközti telken minden valószínűság szerint az édesapa saját kezével épített házba, a ma Móricz Emlékház néven ismert épületbe.
Az épületről maga Móricz szeretettel írt az Áldozócsütörtök című elbeszélésében. Eszerint: A ház olyan, mint a többi kis ház ebben a kis faluban; egyik az ötvenkét házból, amennyiből a falu áll a Tisza partján, gyümölcsfaerdővel körülvéve, a Tisza-parti füzesek mögött megbújva, mint egy madárfészek. De ez a ház még olyan sincs, mint a többi, mert nincs neki még rédelye se, virágtartó korlátja az ereszemelő faoszlopok közt.

Az író halálának 10. évfordulóján, 1952-ben ezt a házat jelölték meg azzal az emléktáblával, melynek szövegében - tévesen - Móricz szülőházaként szerepel az épület.
1966-ban nyílt meg a népi műemlékké nyilvánított házban az első, majd 1979-ben a második, felújított emlékkiállítás, mely részben paraszti enteriőrből, részben irodalomtörténeti kiállításból állt.
Az 1997-es felújítás alkalmával a kisebbik szobában lévő irodalomtörténeti kiállítást is enteriőrnek berendezett kiállítás váltotta fel.

Maga az épület - miként azt a fentebb említett Móricz-idézetből is láthattuk - tipikus felső-Tisza-vidéki szegényparaszti lakóház.
Magas, meredek hajlású tetőszerkezete a Kárpátok népi építészetének alföldszéli lecsapódása.
A valaha utcasorokat kitevő hasonló jellegű építményekből mára eredeti helyén csupán három maradt a szatmár-beregi síkságon (egy-egy a közeli Szatmárcsekén és Tarpán).

Az épület vályogfalű, taposott szalmával fedett, kicsi, háromhelyiséges lakóház.
Az utcai szoba (az első ház) két kisméretű ablaka közül az egyik az utcára, másik az udvarra néz.
Berendezése a vidék szegényparaszti életmódját mutatja be (a berendezéshez maga Móricz is hozzájárult: írásaiban, különösen az Életem regénye címűben találhatunk utalásokat, amelyek segítségével rekonstruálhattuk az eredeti berendezést).

A szobába kerültek a Móriczékkal rokonságban lévő Nyilas családtól megszerzett bútordarabok (a két ágy, kredenc, láda, székek, asztal, ami alatt van a vizeskanta), valamint eredeti Móricz-relikviák is.
Ilyen az író már említett bölcsője, valamint a fogason elhelyezett kalap, amit az író szatmári gyűjtőűtján viselt.
A szobába beállítottunk egy fűtásre és főzásre szolgáló tűzhelyet (csikóspórt) is.

A pitvar szemközti oldalából nyíló kisebbik szoba (a kisház) berendezése szintén a tájra jellemző bútordarabokkal készült.
A konyha két részre oszlik: első része a tulajdonképpeni pitvar, ahonnan két szemközti boltív alatt léphetünk be egy kisméretű helyiségbe, melyet kéményaljának neveznek.
E rész fölött magasodik a nyitott szabadkémény, amelyik a helyiségek füstjét gyűjti össze s vezeti ki a szabadba. Alatta stelázsin különféle háztartási eszközök, cserépedények díszlenek.

A portát az épület előtti utca felől deszkapalánk keríti,melyet szépen kiképzett, zsindellyel fedett fedeles kiskapu szakít meg.
Az országút kanyarulatában és a telek hátsó részén a vidéken előszeretettel készített fonott sövénykerítés látható.
Az udvar közepén áll az 1979-ben felavatott, a hazalátogató Móriczot ábrázoló egész alakos bronzszobor, Varga Imre alkotása.


Tulajdonságok:
Akadálymentesített: Igen

További információ:


2009 - LHP Portálcsoport - Minden jog fenntartva
0.022 s