Foldal > Látnivaló > Múzeum > Magyar Vegyészeti Múzeum

t: 4568

Magyar Vegyészeti Múzeum

Kpek:Rszletek:

   A múzeum a Várpalota belvárosában álló középkori várépületben kapott otthont, melynek története a XIV. sz. végétõl datálódik. Kont Miklós nádor, Nagy Lajos király hadvezére a területen letelepedik és az 1380-1390-es években lakóház céljára palotát emeltet. Az egykori épületegyüttes további bõvítése az 1439-1445 közötti idõszakra esik és Kont Miklós leszármazottja, Újlaki Miklós fõúr nevéhez köthetõ.

1715-tõl a vár katonai jellege megszûnik, a Zichy-család az épületet várkastéllyá alakíttatja át. A második világháború alatt és az azt követõ idõszakban élte át utolsó megpróbáltatásait az épület. A 70%-ban lebombázott városi lakóépületek helyreállításához az épület anyagát kívánták felhasználni. Ez a végsõ rombolás szûnt meg azáltal, hogy döntöttek a vár mûemléki helyreállításáról és hozzájárultak a Vegyészeti Múzeum beköltöztetéséhez.

A Thury-várat felkeresõ látogató a kapuépítményben ideiglenesen kialakított kõtárban a vár gótikus és barokk kori faragott köveit, ajtó- és ablak kereteit és a város területén talált római kori kõemlékeket láthatja. Aurelius Dialo nevû római veterán 3 alakos síremléke az egykori kapurészben látható. A régi kapun áthaladva kezdõdik a Vegyészeti Múzeum anyagainak bemutatása, a folyosó végén látható egy XVIII. sz-ból származó hamuzsírfõzõ üst, melyben a hazai vegyipar elsõ termékei közé tartozó alapanyagot állítottak elõ. A hamuzsírt fõként a - Európa más országaiban már fejlett - textil- és üvegipar hasznosította.

Az elsõ emeletre érve a balra található kisteremben 2008 júniusában nyílt új állandó kiállítás látható Alkimista mûhely címmel. A misztikus hangulatú kiállítótérben a magyarországi alkímia történetének rövid áttekintését kapja a látogató. A mûhely korabeli eszközök másolataival, alkimista bábuval és kemencével, kitömött hüllõvel, alkimista szimbólumokkal és elemjelölésekkel kalauzolja el a vendégeket a bölcsek kövét kutató elõdök világába.

A jobb oldali teremben korábban a II. világháború utáni idõszak vegyiparát bemutató kiállítást láthatta a közönség. Jelenleg ez a kiállítás átmeneti elrendezésû, felújításra vár. Ebbõl a terembõl nyílik az ún. Corvin-terem, mely városi kezelésbe került, kiállításoknak és egyéb rendezvényeknek ad helyet.

A második emeleti Márványterem -amely gyakran helyszíne különféle múzeumi rendezvényeknek, szakmai konferenciáknak és városi kulturális eseményeknek is - a hazai kémiaoktatás 1750-1950 közötti fejlõdését mutatja be. Bemutatja az oktatás jelentõs hazai mûvelõit, kiemeli a kémiaoktatásban bevezetett laboratóriumi gyakorlat elterjesztésében a példa értékû Selmecbányai Bányászati Iskolát, a hazai tudományos kutató és oktató helyek létesülését. Ezt a kiállítást 1996-ban az Iskolatörténeti Emlékbizottság - 1000 éves a magyar iskola emlékplakett elismerésben részesítette.

A második emeleti nagyteremben több kiállítási blokk ismertet meg a közelmúlt és napjaink vegyipari és kémiatudományi eredményeivel. Láthatók itt többek között: mérlegkiállítás - benne a Than-féle higanyos súlysorozattal -, a Vegyiparunk és gyógyszeriparunk az ezredfordulón üvegtechnikai mûhely berendezései, elektronmikroszkópok, Than Károly emlékkiállítás stb. Egy kisebb teremben az 1940-50-es évek kémiai laboratóriuma tekinthetõ meg, itt van felállítva Zemplén Géza, a hazai szerves vegyipar kiemelkedõ jelentõségû alakjának eredeti laborasztala. A - Számítástechnika a vegyipar szolgálatában - címû kiállításunk legértékesebb eleme GIER típusú számítógép, melyet az 1960-as években a Péti Nitrogénmûvek II. sz. ammóniaüzemének távirányítására használtak.

Legvégül a kamara-és emlékkiállítások rendezésére alkalmas terembe érkezünk, ahol egy nagyméretû gobelin ragadja meg a látogató figyelmét. A gobelin a -Vegyipari allegóriája - címet viseli és E. Tasy Klára alkotása. A teremben jelenleg a Harsányi Imre emlékkiállítás látható, aki a térség vegyiparának meghatározó személyisége volt.

A múzeum megtekintésén kívül elõzetes bejelentkezéssel lehetõség van múzeumpedagógiai foglalkozás - kémia a múzeumban - igénybevételére. Nyaranta egy alkalommal pedig Alkimista tábort szerveznek 13-18 éves korú tanulók számára.

OMM Vegyészeti Múzeuma nyitvatartási ideje:
Április 1 - október 31. között hétfõ kivételével naponta 11-17 óráig.


Megközelíthetõ
Tömegközlekedéssel:
A városi buszpályaudvartól 5 perces sétával. A vasútállomásról gyalog 15 percre van vagy helyi járattal érhetõ el.
Személyautóval:
A 8-as fõútról Veszprém és Székesfehérvár felõl egyaránt könnyen elérhetõ.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.023 s