Foldal > Látnivaló > Múzeum > Fülep Lajos emlékszoba

t: 4767

Fülep Lajos emlékszoba

Kpek:


Rszletek:

   Zengõvárkony Baranya megyében, a Mecsek hegység délkeleti lejtõjén található.

A község írásban fellelhetõ története Szent István királyig nyúlik vissza. Az azt követõ századokból kevés írásos anyag maradt fenn.
Egy 1652. évi felmérés szerint itt már akkor református gyülekezet élt.
Elsõ templomukat 1733-ban építették, amelyet tûz pusztított el, a második 1750-ben épült.
A fából épült templomok után a harmadikat 1802-ben már kõbõl emelték, mely felújítva ma is fogadja a híveket.

Dr. Fülep Lajos, az akkor már ismert mûvészettörténész 1927-ben Zengõvárkonyt választotta református lelkipásztori mûködése színhelyéül, ahol 1947-ig élt és dolgozott. Kántortanítója Császár János volt. Kettejük két évtizedes munkája áldásos volt nemcsak a falu számára, hanem az egyetemes magyar kultúrát is gazdagította.
Nagy szerepük van abban, hogy a falu õsi kultúrája, népszokásai a mai napig fennmaradtak, s az összegyûjtött, életben tartott népmûvészeti emlékek és hagyományok átörökíthetõk a jövõbe is.

Fülep Lajos 1930-ban Baumgartner díjat nyert a Mûvészetírói és Kritikusi Munkájáért.
A díjjal járó pénzbõl a parókián könyvtárszobát építtetett, amit be is rendezett.
1947-ben meghívást kapott a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre. Ezt az állást el is fogadta, és elköltözött a faluból, de rendszeresen visszajárt a régi gyülekezete körébe.
1970-ben halt meg Budapesten. Halálának elsõ évfordulójára emléktáblát helyezett el a Baranya Megyei Múzeum Igazgatósága a parókia falára, majd a könyvtárat Fülep Lajos emlékszobává rendezték be.
Itt írásos dokumentumok, fényképek mutatják be életét és munkásságát.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.020 s