Foldal > Látnivaló > Múzeum > Falumúzeum, Óbánya

t: 5236

Falumúzeum, Óbánya

Kpek:


Rszletek:

   A hajdani mûködõ vízimalmairól, forrásairól, pisztrángos taváról nevezetes település igen korán híressé válik mázas karcolt kerámiáiról, edényeirõl.
A jellegzetes óbányai fazekak igen gyakran mélybarnák, mélytüzûek; mintázatban gazdagok.
Számos nagynevû fazekasdinasztiát tartanak számon a községben: elsõk közt a Keszler-, a Teimel-, a Kovács- és a Müller-dinasztiát említhetjük, valamennyien nagyon sokat tettek azért, hogy Óbánya neve forogjon, ismertté váljon az ország határain túl is.
A ma is aktívan dolgozó két család közül Keszler István mûhelyébõl modernebb vonalvezetésû, formailag szabadabb alakítású kerámiák - tányérok, kancsók, tálak stb. - kerülnek ki, míg Teimel István munkái erõsebben kötõdnek a hagyományhoz, fõként az édesapától, a népmûvészet mesterétõl tanult mintákhoz.
Hogy ez a kézmûves múlt milyen gazdag is a faluban, a már régen a turisták szolgálatában álló Falumúzeum is példázza.

A német olvasókör és a Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésével létrejött múzeumban megtaláljuk az üvegmûvesség régi és részben mai remekeit, a paraszti gazdálkodás eszközeit, a német népviselet nagy gonddal válogatott kincseit - köztük Heim Péterné óbányai asszony által felöltöztetett babákat - és számos más tárgyi értéket is.
A szemet csalogató, gazdag fazekaskiállítás anyaga részben helyi gyûjtés, részben dr. Bíró Ferenc pécsváradi orvos adománya.2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.021 s