Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Várrom

t: 3653

Várrom

Kpek:


Rszletek:

   Az építészeti részletek alapján a 310 méter tengerszint feletti, megközelítõen száz méteres relatív magasságú, hegyen álló, szabálytalan alakú vár belsõ részének építése a XV. század végére, a kerek védõmû építése pedig a XVI. századra tehetõ.

Elsõ okleveles említése 1313-ból való, ekkor Csák Máté sikertelenül ostromolta.
1386-ban a Garaiak kapták meg.
Albert király 1438-ban a Báthory családnak adományozza, s tõlük csak a törökök vették el.

Buda eleste után a bujáki vár a végvárak közé tartozott, s 1550-ben zajlódott le a Tinódi által is megénekelt párviadal Kapitán György hollókõi és Hubiár aga szandai várparancsnok között.
1552-ben Nagy Márton várkapitány és a kisszámú õrség öt napi ostrom után a várból megszökött, a törökök azonban utolérték és megölték õket.
Kisebb jelentõségét a török zsoldjegyzékek bizonyítják. Fülek visszavétele - 1593. - után Báthory István vezetésével Bujákot is visszafoglalták a magyarok.
A végvárak - így a bujáki is - romladozó állapotban voltak, csekély, rosszul felszerelt várõrséggel.
1597-ben Pálffy Miklós saját seregébõl erõsíti meg az õrséget.
Az 1608-as és 1618-19-es országgyûlés a vár megerõsítését határozza el, ám annak megvalósításáról nincsenek adatok. 1655-ben azonban 50 lovas és 150 gyalogos érkezik a várba.

Az 1663. õszén megindult nagyszabású támadás során a vár ismét török kézbe került. Röviddel ezután egy kisszámú magyar csapat ostrom alá fogta, majd az elvonulást kérõ törököket Csécsénél megtámadta. Ezt megbosszulandó, a törökök 3 ezer fõs sereggel támadtak a várra, s a 42 fõs védõket egytõl-egyig felkoncolták.
Nógrád megye 1685-86-ban szabadult fel a török uralom alól, a vár ekkor elveszítette hadi jelentõségét. Nem szerepelt a Rákóczi szabadságharcban sem, lassan rommá vált.

Mai, felsõ várból és több falszorosból álló jellege többszöri bõvítésre utal.
Bejárata a keleti oldalon nyílott, ahol erõs, 4 méter vastagságú kapu nyomai, mögötte kapuszoros maradványai láthatók.
A kapuszoros 20 méter belsõ átmérõjû 1,8 méteres falvastagságú kör alakú védõmûhöz vezet.
Kisebb várudvar tételezhetõ fel a vár északi részén a belsõ ár és a kör alakú védõmû között.
Az egykori palotarész nyugati, ívesen hajló fal mentén helyezkedik el.2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.020 s