Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Csókakõi várrom

t: 4110

Csókakõi várrom

Kpek:


Rszletek:

   Csókakõre érkezõt már messzirõl köszönti, a falu híres borainál is nevezetesebb büszkesége, a község nevét adó vár.

Az apró házak fölé magasodó, festõi erdõktõl övezett vértesi sziklatetõn még ma is õrködõ romok 1999-ben ünnepelték 700. születésnapjukat, legalábbis 1299-ben történik elõször említés a vár létezésérõl, amikor István alországbíró e falak tövében keltezi a pécsi káptalan ügyében kiállított oklevelét.
Csókakõ vára különleges régészeti - mûemléki érték: Fejér megye lényegében egyetlen középkori eredetû, s a török hódoltság idején is használatban maradt vára.
A klasszikus lovagi hadviselés idején emelt sziklavár a végvári harcok korára már nem tartozott a kulcsfontosságú erõsségek közé, így a 16-17. századi modernizálódások - a régészek nagy örömére - középkori részleteit alig tüntették el átépítésekkel.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Csókakõ vára a 13-16. század folyamán a térség Székesfehérvár utáni legjelentõsebb hatalmi- igazgatási központja volt, a megye területének csaknem egynegyedére kiterjedõ váruradalom székhelye.
Ugyanakkor egyike azon kevés erõsségeknek is, melynek pusztulása nem kötõdött a Habsburg várrombolási hullámhoz, csupán az évszázados elhanyagoltságból adódó enyészettel kellett megküzdenie.
A török távozásával a Hochburg-Lamberg grófi család kezére került vár az 1800-as évekig viszonylagos épségben állt, csak ekkortól vette kezdetét közönséges állagromlása, spontán lepusztulása.

A vár újjáépítését a megalakult Várbarátok Társasága végzi, ezért évrõl-évre szépül a vár.2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s