Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Inkey-kastély

t: 4569

Inkey-kastély

Kpek:Rszletek:

   A település legfontosabb idegenforgalmi látványossága az 1750-ben épült barokk kastélyépület, amely a 61-es út mellett, a csurgói keresztezõdés elõtt található.
A fõ közlekedési út felöli oldalát tiszafa sövény, a római katolikus közösség kápolnája, a keresztezõdés felõl íves kõkerítés határolja, kovácsoltvas fõkapuval.

Az épületet Inkey Gáspár császári tábornagy építtette, az Inkey család iharosberényi ágának lakóhelye és uradalmi központja 1945-ig.
Az épületben a háború alatt katonakórház mûködött, 1950-ben általános iskolát alapítottak falai között, amely ma is itt mûködik.
A SOMOGYTERV tervei szerint 1970-ben átalakították, (vízellátás, csatornázás, konyha, pince külsõ bejáratának megszüntetése, elektromos vezetékek szabványosítása), majd 1978-ban az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség tervei szerint talajnedvesség ellen injektálásos módszerrel alászigetelték.
1980-ban központi fûtéssel váltották ki az egyedi kályhás fûtést, a pincében alakítva ki a kazánházat.
2001-ben állami támogatással átfogó konyhai korszerûsítést végeztek el az intézményfenntartó önkormányzatok, amelyet 2003-ban a fûtési rendszer gázüzemû korszerûsítése követte.

A kastélyhomlokzat középsõ szakaszán, a falsíkból elõugró hangsúlyos részen helyezkedik el a báró Inkey család címere, amely fölött timpanonos párkánylezárás és manzárdtetõ épült.
A tetõ fölé érdekes, középen kör alakú áttöréssel kialakított kémény magasodik.
A homlokzaton -a korabeli fotók tanúsága szerint- eredetileg óra volt, amely a háború óta nincs a helyén.

A földszinti szakasz egyszerû: -a barokk mûvészi felfogás szerint az emelet a díszterem és a lakosztályok számára a legméltóbb, legalkalmasabb, míg a földszintet a személyzet és a kevésbé hangsúlyos helyiségek foglalták el.
Az emelet itt is a fõ szint, ezt tagolása, ablakainak mérete és díszítése is elárulja.

Az U alaprajz két szárnya közötti udvarra nyíló fõbejárat elõtt kõoszlopokon nyugvó elõtetõ áll a kocsival érkezõk védelmére, amely valamikor erkélyként is szolgált.
Ez az épület szimmetriatengelye.
A díszterem, amely az egész középrizalitot elfoglalja, az épület legreprezentatívabb helyisége volt fénykorában, lekerekített sarkokkal, melyek díszes kályhákat, vagy szobrokat rejtettek.

Kiterjedt családi kapcsolataik révén az Inkeyek kastélyában a századelõ arisztokráciájának számos kiemelkedõ tagja (gr.Apponyi Albert, br.Eötvös József, gr.Széchenyi Zsigmond...) fordult meg, jelezve a család szerepét és tekintélyét.

A XVIII-XIX. századi fõúri rezidencia elengedhetetlen része volt a könyvtár: az iharosberényi kastélyról szóló visszaemlékezések 5000 kötetes könyvtárról, családi levéltárról, szép biedermeier-bútorokról, keleti porcelánokról, értékes festményekrõl, kuriózumként Deák Ferenc faragványairól és dr.Eötvös József karosszékérõl tesznek említést, melyeket a világháború forgószele repített az enyészetbe...

A kastélyépülethez az elõkelõ udvartartás kellékeként gazdasági épületek csoportja tartozott, esetünkben az istálló, a kocsiszín, a konyha és a jégverem, valamint a lovaglóiskola: a nyomtalanul eltûnt elõbbiekkel ellentétben ez méltóságteljes, kettõs platánfa gyûrûvel szegélyezett közterületként (Platános) ma is látható a kastély kovácsoltvas kapujából.2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.016 s