Foldal > Látnivaló > Mûemlék > Andrássy-Szapáry kastély

t: 5090

Andrássy-Szapáry kastély

Kpek:Rszletek:

   A Kossuth utca 27. számú telken magasodik a Szapáry család 18. században épített kastélya, amit a szécsiszigeti vár egy részének a felhasználásával építettek.

A vár árkait 17. századi leírás szerint földsánc vette körül, amit fapalánkok egészítettek ki.
Ezek ma is nyomon követhetõk.
Azonban a vár árkait 1871-ben a tiszttartó betömette, területét fásította.
Fennmaradása azért is fontos, mert a 17-18. századból fennmaradt emlékanyag töredéke az eredetinek. Az elveszett, elpusztult anyag aránya nagy.

Az épület a magyar barokk kastélyok jellegzetességeit mutatja.
Kialakítása egyszerûbb, mint a külföldieké, higgadtabb, mégis betölti reprezentatív szerepét.
A kastély földesúri székhely voltánál fogva több volt egy egyszerû lakóhelynél.
Birtokosának és családjának otthonaként gazdasági és birtokigazgatási központjaként, valamint nem utolsó sorban a földesúri hatalom reprezentálójaként szolgált.

A szécsiszigeti kastély a régi vár helyén épült a maitól elérõ formában, eredetileg U alakú volt, ami egy 1864-ben készült térképen látható.
Az épület maga a Kerka völgyétõl pár méterre kiemelkedõ, részben mesterségesen kialakított dombon áll.
A vizsgálat területén legalábbis részben a feltöltésre alapozták, a feltöltés az épület terheit elbírta.
A teher hatására az alapok alatti terület konszolidálódott, teherbírása nõtt.
Elmondások szerint berekfa cölöpöket használtak alapozáskor, melyeket égetéssel tartósítottak.
1968-ban a Kerkát új mederbe terelték.
A gyorsabb lefolyás miatt a talajvízszint folyamatosan csökkent, a facölöpök korhadni kezdtek.

Az épület mai állapotában L alakú, északkeleti-délnyugati tengelyû szárnya a lakószárny.
Északkeleti oldalához magtár csatlakozok.
A volt istállókat és a kapuépítményt, mely délkeleti oldalon csatlakozott a kastélyhoz, 1945 után lebontották.
Különbözõ vizsgálatok kimutatták, hogy az épület legidõsebb része a magtár.
Az is kiderült, hogy a kastélyszárnynak csak a délnyugati fele volt egyemeletes a lépcsõkig, a többi része földszintes volt.
A kastély egy emeletes, oldalfolyosós és teljes területén alápincézett.

Fõhomlokzata 10 tengelyes, melyet horizontális övpárkányok, vertikálisan pedig pilaszterek tagolnak.
A földszintes ablakok egyenes ívûek, szalagkeretesek, az emeletiek díszesebbek, szintén szalagkeretesek, a szemöldöknél ehinusz mintával és füzérrel, párkánnyal és tükrös ablakköténnyel.

A kastély bolthajtásos pincéjében tárolták az uradalom borát.
A pincében 145 akós hordók álltak, ezeket itt szerelték össze.

A régi kapuzat alját rúdfával rakták ki, az udvar egyébként kaviccsal volt felszórva, közepén kút állt, körülötte orgonabokrok.2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.015 s