Foldal > Látnivaló > Természeti érték > Násznép-barlang

t: 5213

Násznép-barlang

Kpek:


Rszletek:

   Kosd község határában magasodó 652m magasságú Naszály-hegy fõ tömegét jól karsztosodó triász idõszaki mészkõ építi fel, mely meredek északi és déli sziklafalakat alkot a hegyen.
Ezeken, az egykori hévizes forrástevékenységnek köszönhetõen több kisebb üreg és barlang található.

Ezek közül a második legnagyobb és legismertebb, a túristák által is kedvelt úti cél a Násznép-barlang, mely a hegy ÉK-i végében Csurgó-bánya nevû kõfejtõ közelében nyílik.
A barlang nagyméretû bejárata már messzirõl felismerhetõ, de a tájékozódást megkönnyítve ide vezet a hegy gerincén haladó országos Kék Túra útvonalról leágazó barlangjelzés is.

A Násznép név mondai eredetre utal.
Sokan, sokféle módon magyarázzák e népies név keletkezését. Több regényes monda közül az egyik az, hogy a törökök által a közeli Kosdról üldözött násznép meneült a barlangba és ott tartották meg a lagzit.
Mások ugyanezt a történetet a tatárjárás korába helyezik.
A barlangban kincsásók is többször kutattak, mert állítólag a 18. században ezen a vidéken garázdálkodó Ilcsik és Jánosik tót rablók, ebben a barlangban rejtették el kincseiket.
Egy vácvidéki útonállásukról egy tót népdal is járja. Beszélik, hogy az egyik szomszédvár urának leánya beleszeretett egy jobbágy fiába. Titokban meg is esküdtek, de mikor az esküvõ után hazafelé vonultak,a dühös apa üldözni kezdte a násznépet, amely ebbe a barlangba menekült.
Ez a monda, már kísértetiesen hasonlít ahhoz a verses elbeszéléshez, melyet Medve Imre: Tatár Péter regekunyhója címû mûvében olvashatunk Násznép-lyuk vagy a Templommá lett barlang cím alatt.
Az elbeszélés Kupa vezér korába helyezett szerelmi történeten keresztül a pogány világ és a keresztény vallás megütközését is szemléletesen ábrázolja.

A barlangról szóló mondák többsége abból a ténybõl táplálkozik, hogy a barlang bejárati részében hajdanán a környékbeliek számos edényt, edénytöredéket találtak.
A nagyszámú edénytöredékbõl következtette aztán a nép, hogy itt valami nagy lakomának kellett lennie.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.030 s