Foldal > Látnivaló > Múzeum > Varga Imre állandó kiállítás

t: 5303

Varga Imre állandó kiállítás

Kpek:Rszletek:

Varga Imre szobrai, kisplasztikái, grafikái 1937-tõl napjainkig.

Varga Imre (Siófok, 1923) középiskolai tanulmányai után a katonai akadémián szerzett diplomát aeronautikából, majd a második világháborúban repülo½tisztként szolgált. Amerikai hadifogsága után 1945-ben tért vissza Magyarországra. Pátzyai Pál szobrászmûvésszel egy véletlen találkozás során ismerkedett meg, majd ezután felvételizett a Képzômûvészeti Fôiskolára. Fôiskolásként a Vasmunkás címû szobrával szerepelt az I. Magyar Képzômûvészeti kiállításon.
A szobrászat minden ágában aktív alkotó: készített kisplasztikákat és érméket, a kiállítótermekbe tervezett munkák mellett munkásságának legjelentôsebb területe a köztéri, monumentális kompozíciók tervezése és kivitelezése: emlékmûvek, portréemlékmûvek, portrék, díszíto½plasztikák. Pályája egy-egy szakaszában készített táblaképeket, grafikákat, gobelineket is.Elsô½ figyelmet felkeltô mûve az 1965-ben bemutatott Prométheusz címû krómacél szobra volt, amely késôbb az antwerpeni Middelheim Szabadtéri Szobormúzeumba került. 1967-es bemutatkozó kiállításával élénk szakmai figyelmet keltett fel, majd az 1972-es tihanyi tárlatával robbant be a kortárs mûvészetbe. Közterületeken, természeti és épített környezetben, valamint a közösségi rendeltetésû épületek belsô tereiben elhelyezett, dinamikus térszervezésû szobrászati alkotásai fôként mintázással, bronzöntéssel készülnek, de kiemelkedô szerepû a 60-as évek második felében meghonosodott anyag és technika, a krómacél alkalmazása is. Egy-egy mûvön gyakran többféle anyagot, megmunkálásmódot is alkalmaz. Érzékenyen megmintázott, a klasszicizáló jellegû szemléletet és a gyakran felbukkanó pop-art elemeket szellemesen ötvözô, a hagyományos posztamenset elvetô, változatos szoboralkotórészekkel a környezetbe illesztô alkotásait mély érzelmi töltet hatja át.
A 60-as évek végétôl szobrászatának legfontosabb jellemzôje a deheroizálás, a hôsök emberközeli szituációba helyezése, az emberi, hétköznapi vonások hangsúlyozása. Emlékmûszobrászatának központi alakjai a történelem, valamint a magyar kultúra, mu½vészet kiemelkedo½ alakjai - II. Rákóczi Ferenc, Károlyi Mihály, Radnóti Miklós, József Attila, Liszt Ferenc, Bartók Béla, de számos mitológiai és bibliai téma és figura megjelenítésére is vállalkozik.
Munkásságának fontos területe a síremlékszobrászat. Legero½teljesebb kisplasztikáit expresszivitás, szürreális látomásság jellemzi.


Tovbbi informci:


2009 - LHP Portlcsoport - Minden jog fenntartva
0.021 s